Hybriddyr på lærred

Skole-fritid specialisering

Med inspiration fra værkstedsarbejde på vores valgfagsforløb, et besøg på Arken, hvor vi blev introduceret til kunstneren Leonora Carrington, samt vores feltbesøg, er vi kommet frem til at skabe et maleri på et stort lærred. 

Under vores feltbesøg, interviewede vi en gruppe børn på en SFO som var meget optagede af dyr og ægte maling, samt at få lov til at udstille værker på skolen. 

Vores målgruppe er 9-10 årige børn, i 3. klasse. Aktiviteten kan justeres alt efter antal af børn, men vi forestiller os en hel klasse, som deles op i grupper af omkring 5 børn. 

 

Målet med aktiviteten er at imødekomme børnenes grundlæggende behov for at skabe og udtrykke sig. 

Indvidere har vi et ønske om at understøtte børnenes opmærksomhed på tanker og følelsesmæssige indtryk, som vi igennem aktiviteten vil hjælpe dem med at udtrykke. 

Ifølge Malcom Ross, bidrager det til at barnet tør stole på sin egen sansning og oplevelse af at kunne opfatte indtryk (Mathiesen & Hauer, 2015, s. 316-317).

Derudover ønsker vi at introducere børnene for en håndværksmæssig kunnen i form af farvelære ved hjælp af farvecirklen. Ydermere grundlæggende respekt for materialerne, samarbejde m.m. 

 

Vi ønsker at udføre aktiviteten i et rum hvor der er ro til fordybelse. En overvejelse har været at udføre aktiviteten på gulvet, for at give børnene plads til udfoldelse. Det vil også give os mulighed for at omkredse aktiviteten omkring leg. 

 

Vi skal bruge store lærreder eller plader, akrylmaling, pensler og andet tegne/malegrej. Ydermere skal vi sørge for at afdække, så vi undgår skader på ting. Derudover skal børnenes forældre informeres om, at børnene på denne dag skal komme i tøj som må blive beskidt. 

 

Gennemgang af aktiviteten
Vi forestiller os at vi ved hjælp af en Padlet, som indeholder dyr samt hybriddyr, skal fungere som impulsen forud for aktiviteten. 

Herefter introducerer vi børnene for aktivitetens forløb, så det føles overskueligt for dem at gå til. Børnene vælger hver især et dyr, samt bliver enige om sammensætningen af deres hybriddyr. Sammensætningen kan evt laves udfra en foldetegning, ellers kan børnene tegne hver deres dyrekropsdel og derefter samle kropsdelene som et puslespil. 

 

Nu skal vi have overført hybriddyret til lærredet, det gøres med blyant så der er plads til ændringer. 

Inden vi går i gang med at male, vil vi introducere og demonstrere overordnet farvelære, ved hjælp af primærefarver (rød, gul og blå) akromatiske (sort/hvid). 

Vi vil hjælpe dem med at blande farver og forstå denne proces, det vil vi gøre ud fra farvecirklen. 

 

Nu skal vi male. Vi tænker at denne del sagtens kan tage en hel dag. Vi skal individerne at have in mente, at billedet skal tørre inden det kan udstilles. Vi håber at vi kan få lov til at stable en udstilling på benene, hvor børnenes forældre kan komme og se de endelige værker. 

Vi har valgt at benytte SMTTE modellen, for at få et overblik over aktivitetens forløb. Efterfølgende vil vi analysere på den, vha. af Malcom Ross – den skabende proces. 

 

Læringsrum 

Vi forestiller os at vi i løbet af aktiviteten, vil indtage forskellige læringsrum. 

I den første del af aktiviteten, vil vi indtage det første læringsrum: vi vil gå foran, lede og guide. 

Som aktiviteten skrider frem, vil vi indtage det andet læringsrum, hvor vi går ved siden: her griber vi børnenes ideer og forslag. 

Når børnene sættes i gang med at male og er kommet godt i gang med processen, forestiller vi os, at det er muligt for os at indtage det tredje læringsrum: her går vi bag ved – børnene gives mulighed for at organisere “legen” på egen hånd.

 

Tennie Marie Nørgaard, 200468

Sofie Varsha Fredsøe, 205541
puce20-ku04v
puce20-ku04v