Igennem dette forløb har vores fokus været på de danske hjemløse og i den forlængelse, var vi på 24 timers feltarbejde, hvor vi prøvede at leve os ind i dette uforudsigelige liv. Under vores feltarbejde oplevede vi at blive set skævt på og gennem interviews med en herbergs leder og en hjemløs, blev vi også særligt opmærksomme på hvordan der i stigende grad opleves en form for kategorisering og hvad kategoriseringen tager med sig af stigmatiseringer og fordomme.

Håbet og målet med vores bidrag til seminardagen, er en forøget bevidsthed om de mange kategoriseringer man gør sig gennem sin dagligdag. Vi kender alle til forhastede konklusioner ift. personers liv, baggrund, erhverv, seksualitet mm. Vi vil forsøge at gøre det klart hvordan nogle af disse kategoriseringer kan være med til at hæmme en person, især hvis disse formår at blive til stigmatiseringer. Vi håber at kunne skabe en tydelig kontrast, mellem de kategoriseringer som er harmløse og dem som ikke er det. Den symbolske vold som fx kan være en konsekvens af et eller flere stigma skal belyses, og forhåbentlig bliver den mødt med en undrende tilgang af vores deltagere.

Vi har igennem undervisningen lært om mange forskellige kulturforståelser, hvor vi blandt andet stødte på den evolutionistiske kulturforståelse. Kort fortalt har man en opfattelse af individer er delt op i trin. Så en hjemløs vil f.eks. Altid være på det nederste trin i samfundet, mens en bankfunktionær vil være højere oppe på stigen og derfor bedre end de der er længere nede på stigen. Man kan altså argumentere for at det ofte er sådan vi ser på tingene når vi møder mennesker både med gode og dårlige kategoriseringer. Det er dette som vi vil forsøge at gøre op med.

Det ultimative drøm ville til seminardagen være, at vi igennem vores intervention kan ændre individers negative kategoriseringer samt skabe en bredere forståelse for diversitet. Dette er vi indforstået med ikke kan ske over en enkelt fremlæggelse og 2 studerendes håb og drømme. Derfor er det vores intention med film, quiz og fremlæggelse, at skabe en ‘’aha-oplevelse’’ som kan danne fundament for at man ændre sit tankemønster og i en eller anden udstrækning, visker tavlen ren når man ser et individ, som man tidligere kunne have stærke holdninger om baseret på det visuelle, der fanger øjet først.

CPF16o-KI11 – Gruppe 12
Hope Nickie Winther Andersen & Steffen Christian Andersen
CPF16o-KI11
CPF16o-KI11
CPF16o-KI11