Mål og rammer
Vores mål for aktiviteten er, at målgruppen opnår grundfærdigheder i knob og knuder til at begå sig i naturen med. Derudover ønsker vi at de tilegner sig sociale kompetencer samt en nysgerrighed og undren om naturens muligheder og eksistens.
Rammerne for vores aktivitet er sat med fokus på, at naturen og bæredygtighed er i fokus. Derfor skal aktiviteten foregå på legepladsen eller andre steder hvor børnene selv kan finde elementer som grene, kviste eller en skovl. Aktiviteten består af reb og tegninger der viser hvordan et knob skal laves og disse remedier er samlet i en kurv der let kan tages under armen, og med på legepladsen. Grundet sikkerhed skal aktiviteten altid laves med en voksen og rebene må ikke leges med uden opsyn.

Målgruppe og aktivitet
Vores målgruppe er 5 til 6-årige børn, og aktiviteten er tiltænkt til at være i flere faser, det starter som en eftermiddags aktivitet hvor de ældste børn kan oplæres til de har en grundlæggende forståelse og derefter kunne de hjælpe de mindre børn – derfor kan deltagerantallet variere. Når de ældre børn skal hjælpe de mindre børn, er det tiltænkt til at være om formiddagen.
I praksis vil dette betyde at vi vil starte med at inddrage omkring 10 af de ældste børn i målgruppen 5 til 6 år ved at lave en eftermiddagsaktivitet på legepladsen, så de kan få en forståelse af det at binde et knob. Hvis nogle af børnene ikke ønsker at deltage, vil der være farveblyanter så de kan sidde og farvelægge tegningerne med de viste knob. På denne måde kan de stadig være en del af aktiviteten om måske bliver deres interesse vækket igen.
Derefter vil vi en eftermiddag i fællesskab med børnene lave en hule ved brug af knob og en presenning, til denne aktivitet kan de mindre børn deltage. Til dette vil vi have fokus på hvordan vi binder presenninger op bedst for at holde hulen tør og fri for vind. Når processen er færdig vil vi uddele et diplom til alle børnene for at have deltaget i at sætte en hule op med en presenning og knob.

Når hulen er færdig, kan vi alle sætte os ind i hulen og starte en dialog med børnene for at undre os samt undersøge med børnene, hvor der ellers kan findes knob? Dette kunne bl.a. være havnen, skoven, vikingemuseet, skibsmuseet København. Derefter vil vi i fællesskab med børnene lave en afstemning om hvor vi skal tage hen og kigge på knob, hvis børnene foreslår et sted hvor der ikke er knob, vil vi tage derhen alligevel og undre os sammen med dem, for hvorfor er der mon ikke knob her? Derudover vil vi snakke med børnene om, hvad vi kunne bruge knob og knuder til her og lave nogle med børnene. Vi vil medbringe reb til turen.

Didaktiske overvejelser
Vores faglige og didaktiske overvejelser har haft fokus på at tilrettelægge aktiviteten med fokus på at skabe en undren og nysgerrighed hos børnene. Vores aktivitet er således skabt ud fra det udgangspunkt at hvis børnene opholder sig i naturen oplever de en større samhørighed med naturen og udvikler en natur forbundethed (Andersen og Møller, 2021, s. 3-28). Gennem vores aktivitet ønsker vi at give børnene grundkompetencer til at bevæge sig i naturen og derved give dem en oplevelse af at være kompetente brugere af naturen.
Vi tager udgangspunkt i filosoffen Hans Fink beskrivelse af naturen som “det grønne” det er den definition som vi læner os op af i vores aktivitet. Denne definition indebære alt det der er levende og organisk, med dette naturbegreb rykker naturen ind i vores parker, haver og huse, det omfatter også vores kæledyr, potteplanter og kompost. Dette begreb omfatter alt organisk liv (Edlev, 2015, s. 340).
Vi bruger samtidigt naturens rum til at skabe inkluderende sociale fællesskaber, det er bevist gennem flere studier at børn der opholder sig i naturen leger mere på tværs af køn, alder og etnicitet (https://www.naturpaedagogik.dk/nynaturargu.htm). Derfor er naturen et oplagt sted for aktiviteten af forgå, da det går ind og understøtter samspillet på tværs af børnegrupperne.
I arbejdet med planlægningen af denne aktivitet har vi arbejde med de primært 2 ud af de 3 definitioner af bæredygtighed. Vi har arbejde med det økologiske i forhold til at passe på vores ressourcer og nærområde med fokus på at genbruge materialer. Vi har arbejdet med de sociale i form at give alle børn lige muligheder og styrke det sociale blandt børnene gennem aktiviteten. Vi har også arbejde med at oplyse børnene og give dem færdigheder og forhåbentligt en nysgerrighed der styrker deres interesse på sigt for det økologiske (Emu, 2021).

Litteraturliste:
Andersen, C. & Møller, T. (2021). Dansk friluftsliv. Forum for natur og friluftsliv (113), 3-28.
Edlev, L. (2015) Natur og miljø i pædagogisk arbejde (s 340). København: Hans Reitzels Forlag.
Emu (2021). Lokaliseret 5 april 2022 på Emu: https://emu.dk/grundskole/sundheds-og-seksualundervisning-og-familiekundskab/maddannelse-i-praksis/hvad-er?b=t5-t32-t3631

Gruppe nr.: 4

Frederik Christensen, Nikolaj Bresson, Kim Hansson & Sandra Jensen
pucf20-nu01
pucf20-nu01