Indholdet af vores aktivitet “Kong Gulerod” består af følgende, at børnene er gulerødder og ligger på maven. Den voksne er kongen, der vil trække gulerødderne op, hvor man trækker i børnenes fødder, mens børnene forsøger at holde kredsen. Børnene hjælper hinanden med at danne kredsen igen, når et barn bliver trukket ud, danner de resterende børn kredsen igen. Dette er med til at udvikle børnenes samarbejdsevner og sociale kompetencer, samtidig kan børnene have det sjovt og lære ved at være en del af en leg, hvor de kan bruge deres fantasi og styrke deres motoriske evner.

vores aktivitet er inspireret af Hoppeline. Hoppeline er et sundhedsfremmende projekt målrettet dagtilbud for børn i alderen 1½-6 år. Målet er at styrke børnenes positive oplevelser med bevægelse gennem leg i et fantasifuldt univers, der samtidig styrker børnefællesskabet.

Mål og rammer

Vi har erfaring med at børn elsker at lege “ Kong gulerod”. Formålet med vores aktivitet er, at børnene får mulighed for at være konges soldater, hvor de får lov til at være gulerødder. Børnene får udforske og opleve ting på egen hånd, da det giver dem mulighed for at udvikle deres nysgerrighed og kreativitet, og samtidig lærer de ved at afprøve tingene på egen krop. 

Målgruppen

Målgruppen er børnehavebørn i alderen 4-5 år Vi har valgt denne aldersgruppe, i og med at legen er delt op i 2 forskellige dele, og dermed en smule avanceret, hvilket ville være svært at udføre for børn i lille eller mellemgruppen.

 

Deltagerantal i aktiviteten

Hensigten med aktiviteten er, at det kan udføres i et stort indendørs rum, hvor børnene har mulighed for at ligge sig ned på maven og danne en rundkreds, samt at være plads til at gemme gulerødder og lege kong gulerod. Alternativt kan man starte legen indenfor med kong gulerod, og derefter rykke udenfor hvor der er gemt gulerødder. Derfor kan pædagogen her vurdere, hvilket antal børn det giver mening at inddrage i legen. Der kan kreeres gulerodsshatte. Der skal bruges normale gulerødder, såvel som en gulerods kongekrone, og kaninører.

Indhold

Aktiviteten bliver introduceret med en billedlig fortælling. Her bliver historien præsenteret for Kong Gulerod. 

“Kong Gulerod” er en betænksom, men en dum konge. Han har en masse gulerods børn, som han holder meget af. En nat, da han ligger og sover, trænger den onde kanin ind på slottet og kidnapper alle kong gulerods børn. Kong Gulerod havde simpelthen glemt at lukke porten til slottet, så kaninen kunne trænge ind. Da kong gulerod vågner, er han i chok og opsøger sine soldater for at få hjælp til at få sine børn tilbage. Soldaterne er meget bange for kaninen, og har lagt sig i armlås for at undgå “hjælp”.

Her er det væsentlig at være dialogisk, såfremt man lægger vægt på, at kongen er modig. Samtidigt at få børnene til at svare på åbne spørgsmål, såsom “hvorfor er gulerødder bange for kaninen, eller hvorfor tror I at kaninen er ond”.  

Efterfølgende kan børnene have gulerodsshatte på, så de kan agere soldater. Her starter den første del af legen, som er den klassiske “Kong Gulerod”. Børnene skal ned og ligge i cirkel mens de holder hinanden i hænderne, og her skal kongen begynde at trække dem ud. Alternativt kan de udtrukne gulerødder hjælpe til her.

Som inspiration kan den næste del af legen begynde, hvor børnene skal ud og lede efter gulerødder, som er placeret på forhånd. Der skal placeres 6-10 gulerødder, alt afhængigt af hvor meget plads man har.

Her skal den onde kanin begynde at liste rundt på legepladsen. Kaninen skal være synlig, og nogle gange jagte børnene på flugt.

Når alle gulerødder er fundet, skal den onde kanin jagtes. Her er det kaninen der løber sin vej, og ved fangst skal alle børn have fat i kaninen.

Man kan alternativt have en tredje del af legen, hvori man får den onde kanin til at love at den aldrig vil spise gulerødder igen.

Vores faglige og didaktiske overvejelser i forhold til aktiviteten 

I forhold til vores didaktiske og faglige overvejelser, har vi valgt at tage udgangspunkt i de seks læreplanstemaer. I aktiviteten er der særligt fokus på fire af læreplanstemaerne: kommunikation og den sproglig udvikling, samspillet mellem børnene, kultur, æstetik og fællesskab, krop sanser og bevægelse. Derudover tager vi udgangspunkt i Ross’ kreativ model, som giver et indblik i de kompetencer, giver os et overblik over de kompetencer, der kan udvikle barnet i en kreativ proces og giver overblik i de æstetiske læreprocesser. Vores aktivitet kan inspireres i form af en bevægelse fortælling, vi ved at gennem en fortælleform med fokus på bevægelse og medbestemmelse kan der skabes et øvelsesrum for fantasileg og give en børnegruppe et fælles råstof til inspiration for deres.

 

Litteraturliste

Austring, B. o. (2006). Den æstetiske fordobling. Kbh: Hans Reitzel.

Børne- og Socialministeriet. (2018). Den styrkede pædagogiske læreplan – rammer og indhold

Hostrup Sønnichsen, L., & Hede Jørgensen, H. (2019). Legens magi. I Bevægelsesfortælling som legestøtte. Kbh: 1. udgave.

 

 

Skrevet af

Albert 

Delal 

Jakob 

Sarah 

pucf21-ku08
pucf21-ku08
pucf21-ku08
pucf21-ku08
pucf21-ku08