Vi har i modul I beskæftiget med æstetiske læringsprocesser og haft fornøjelsen af lære i praksis i et samarbejde med teaterskuespillerne fra glad;teater . En teatergruppe bestående af mennesker med psykisk nedsat funktionsevne. De har introduceret os til en masse forskellige dramatiske øvelser.

Vi har bl.a. udført en opvarmningsleg med klap, vi kalder ”Hey, hey ooookay” som fungerede godt sammen med gladteater’s skuespillere ensemble. Derfor vi vil gerne se hvordan denne aktiviteten evt. kan benyttes i forhold til vores målgruppe i vores speciale.

Formål: at fremme personlig udvikling, skabe samhørighedsfølelse, give selvværd, motorisk udvikling, skabe sanselige oplevelser, samt skabe relationer indbyrdes i gruppen.

Beskrivelse: Legen går ud på at man står i en rundkreds og starter med at sende et klap af sted til en af sine sidemænd, det vigtigt man holder øjenkontakt med den person man sender klappet til.
Når først gruppen af børene har forstået legens koncept, kan man begynde at udbygge legen med fx at sætte 2 klap i gang, eller sende sit klap på tværs af rundkredsen i stedet for kun til en af sine sidemænd.

Når vi igangsætter vores aktiviteter, benytter vi bl.a. af begrebet ”Flow”, der omhandler at når man er i flow, er alle deltagerne i kontakt med hinanden og der er en særlig åbenhed og tillid blandt de deltagende, samt alle er enige om at aktiviteten er lønnen i sig selv. (Austring & Sørensen, 2006, s. 135).

En anden teoretiker vi har benyttet os af er zonen for nærmeste udvikling(Nuzo), af Vygotsky. Her er der kort fortalt tale om, vores pædagogiske rolle er alt afgørende for at kunne give redskaber til barnet, til at barnet føler sig tryg og i trivsel, for dermed at kunne udvikle sig.” Skubber” man for meget vil barnet ikke vil udviklingen gå i stå. (Lev, 2011)

Overordnet føler vi disse aktivitet kan hjælpe med at nedbryde den nervøsitet og angst der kan være, når man møder nye mennesker for første gang i et nyt regi. Vi føler legene kan hjælpe deltagerne til at bearbejde de æstetiske læringsprocesser og hvordan de nye sanselige og dramatiske indtryk forskelligt bliver fortolket til egen personlige udtryk.
Aktiviteten henvender sig til vores specialering, da aktiviteten vil få aldersgruppen til at føle sig inkludereret og som et værdi medlem af legen, derved er der ingen keder sig og forstyrre under aktiviteten og alle gribes af stemningen.
CPE15o-KU15D

Alaa Awad & Kasper Jørgensen.
CPE15o-KU15D
CPE15o-KU15D
CPE15o-KU15D