Skovtrolde i børnehaven

Vi har valgt en skovbørnehave bosat i Nærum. I samspil med institutionen har vi udvalgt otte børn fra børnegruppen, som skal indgå i vores aktivitet, fire piger og fire drenge.

Vi har undervejs i vores didaktiske overvejelser, kommet frem til at dele aktiviteten op i tre, for at motivere og inspirere børnenes kreativitet og fantasi. Vi vil bruge naturen som et primært element i vores aktivitet, da naturen er en del af institutionens værdier og vi kan møde børnene i noget som er velkendt og trygt for dem at være i. På den måde kan vi på en mere naturlig måde fange børnenes interesse og forsøge at få dem til at indgå i et flow, hvor vi kan inspirere dem til, at være kreative og bruge deres fantasi.

Den første dag vil vi tage i skoven med den udvalgte børnegruppe og indsamle forskellige naturelementer. Vil vi samtidigt skabe en dialog med børnene om trolde. Her vil vi blandt andet få sat gang i sanserne hos børnene og skabe en legende stemning dette gør vi blandt andet ved, at have forskellige materialer med som børnene får i hånden, hvor de får til opgave at lukke øjnene og fantasere sin helt egen trold.

Anden dag vil vi blive hjemme i institutionen med børnene, vi vil læse et eventyr op for børnene om trolde. Derefter vil vi i fællesskab med børnene, skabe trolde ud fra de naturelementer som vi sammen har fundet og en klump medbragt ler.

Sidste dag vil vi, i samspil med børnene, skabe en ny historie som for eksempel kunne handle om ‘Hvad laver troldene om natten i børnehaven, når vi ikke er her?’. På denne måde gør vi op med de forudindtagede forestillinger om at troldene lever i skoven, for at bringe deres fantasi endnu mere frem. Vi vil som teknik, bruge iPads som et digitalt redskab til at formidle den nye historie.  

Med udgangspunkt i de ovenstående didaktiske overvejelser, fx ved brug af SMTTE modellen, hvor sanserne, fantasien og kreativiteten er meget i fokus, vil vi have for øje hvorvidt om Lev Vygotsky’s begreb zonen for nærmeste udvikling kommer til udtryk. Det vil sige, at vi vil være opmærksomme på forskellen mellem det niveau  hvor barnet kan løse en opgave med sine egne kompetencer og det niveau hvor barnet kan løse en opgave med hjælp fra andre mere kompetente personer. Vi vil ud over det også se på udviklingen i relationerne på tværs i gruppen og på hvordan de formår at formidle sig æstetisk.  

Lavet af: Olivia Øgendahl, Johanne Anderson, Camilla Storm og Iben Jakobsgaard
Hold: Kreative Udtryksformer – CPE15o-KU13V.
CPE15o-KU13V
CPE15o-KU13V