Igennem vores VK forløb kulturmøde og interkulturalitet, har vi fået en masse viden omkring kultur, kulturforståelser og interkulturel kommunikation. Det er især relevant for pædagoger at have interkulturelle kompetencer når, de beskæftiger sig med mennesker fra andre kultur, da de kan komme fra forskellige kulturelle baggrund og livshistorier. Vi mennesker kan have forforståelse og kan have en tendens til at egenskabs forklare menneskelige handlinger, som afviger fra majoriteten. Vi kan komme til at stigmatisere uden at tænke over hvad der kan ligge til grunde for menneskets adfærd og handlinger, samt hvilke negative konsekvenser det kan have for, det enkelte individ.

Eftersom vi var interesseret i at blive klogere på, om de indsattes forhold i den sikrede institution, har vi lavet tre interviews med tre forskellige informanter. Formålet med disse interview var at vi kunne få et indblik i de ansattes/indsattes perspektiver omkring kultur, etnicitet og religion.

Af vores analyse fremgår det, at alle vores tre informanter har givet udtryk for, at de oplever, at det sker en slags forskelsbehandling. Den tidligere ansat understreger vigtigheden af interkulturelle kompetencer hos fagpersoner, der arbejder med unge med minoritetsbaggrund, fordi sandsynligheden for et bedre samarbejde med både de unge og deres forældre vil være mere frugtbart. Informanten A oplever, at han bliver behandlet anderledes fordi han er en minoritet og han føler ikke, at hans kulturelle eller religiøse baggrund bliver respekteret. Informanten B oplever det anderledes og siger, at han kun oplever det at være anderledes, når det italesættes af de andre unge. Ellers oplever han det ikke i så udpræget grad, som informant A.

 

 

 

Pædagogiske interventioner

Ud fra vores konklusion kan vi se at informanterne giver udtryk for at unges kultur og religion ikke bliver anderkendt. Derfor planlægger vi to slags interventioner. Den ene intervention er med fokus på det pædagogiske personale, med henblik på at opnå interkulturelt kompetencer.

Den anden er målrettet de unge med henblik på at give dem opmærksomhed og muligheden for at præsentere deres kulturelle baggrund og det der betyder noget for dem.

 

 

 

Intervention 1. Seminardage for pædagogiske personale

Vi ønsker at inviterer en oplægsholder, der kan komme ud til institutionens personale, som arbejder med minoritets unge med forskellige kulturalle baggrund. Han/hun skal give dem mere viden omkring kulturforståelser og interkulturel kommunikation, så de herved kan opnå interkulturelle kompetencer. Kompetencer der kan give de ansatte mulighed for at se tingene fra andre synsvinkler og forstå andre menneskers kultur og deres syn på virkeligheden. Kompetencer der kan hjælpe dem med at løse konflikter, der opstår grundet kulturmøde.

Han/hun kan komme med eksempler på forskellige former for pædagogiske intervention, komme med ideer, til hvordan man kan gøre den sikrede institution mere, rummelig for alle, så alle kan føle sig inkluderet og respekteret. Hjælpe pædagogerne med, hvordan man bl.a. kan arbejde med at fremme det, nødvendig for at imødekomme alles behov, på trods af forskellige kultur, race og religion.

Pædagogerne skal have forskellige redskaber og metoder til, hvordan man bedst kan støtte de unge i deres identitetsdannelser, hjælpe dem med at bygge bro mellem kulturene og derved opnår en positiv identitetsdannelse. Hvordan de kan støtte de unge i egen kultur og skabe en stolthed omkring kulturen/religionen og det at være en minoritet.

Efter Seminardagen er det vores ønske at pædagogerne er blevet klogere på kultur og kulturforståelser, på den målgruppe de arbejder med, sådan at det er en indsats som er målrettet personalet, men som skal komme de unge med anden etnisk baggrund til gode.

Intervention 2. Temadag for de unge

Her ønsker vi at personalet arrangere forskellige temadage, hvor alle kan få lov til at præsentere deres kulturelle baggrund og det der betyder noget for dem. Give de unge med en anden etnisk baggrund mulighed for at fortælle om deres værdisæt, og hvad de evt. har med i baggagen.

De unge får hver især ansvar for at holde et lille oplæg om deres kulturelle baggrund, hvilket land de har rødder i og hvilke positive værdisæt som betyder noget for dem. Oplægget skal være med udgangspunkt i noget som er vigtig for den unge.

Pædagogerne kan fx tilrettelæge madaktiviteter hvor de giver ordet til de unge, give dem mulighed for, at lave det mad som betyder noget for dem og understøtter deres religioner.

Formålet med aktiviteten er at vise minoritets unge at man anderkender deres kultur og respekterer deres religion. Man giver de unge indblik i andres madkultur og måltider, at de unge med en minoritetsbaggrund, får opbygget en stolthed ved deres kulturelle baggrund, og dyrke så meget af det som muligt. Man får mulighed for at bryde de forforståelse man har og skaber bedre forståelse for hinanden og skaber bedre fællesskaber, når alle føle sig anderkendt og inkluderet.

 

Studerende:  Bouchra, Nadide, Sadia, Salmah & Sengül

 

 

 

 

puce18-ki01
puce18-ki01
puce18-ki01
puce18-ki01
puce18-ki01