Hvorfor?
På modul H har vi været ude at lave feltarbejde, hvor vi undersøgte kulturmøder i institutioner. Vi har lavet feltarbejde i to institutioner, hvor det ene feltarbejde foregik i en børnehave i Tingberg og det andet i en SFO på Vesterbro. I institutionen i Tingberg er 99 % af børnene tosprogede og bor alle i nærområdet modsat i SFOen på Vesterbro, hvor under 10% af børnene er tosprogede.
Dermed så vi i begge institutioner den samme problemstilling, at der er i institutionerne var en meget begrænset kultureldiversitet hos børnene. Dette satte nogle tanker i gang hos os om, hvordan vi som kommende pædagoger kan arbejde hen mod, at kulturmøder bliver en del af børnenes hverdag som en ressource i pædagogisk praksis.

Med udgangspunkt i ovenstående overvejelser samt kompetencemålet for modul I “Den studerende kan reflektere over og handle i forhold til kulturforskelle, kulturmøder og kulturkonflikter samt inddrage kulturdiversitet som et deltagerperspektiv og en ressource i pædagogiske praksis”, har vi planlagt et kulturprojekt til institutioner.

Film
Vi har lavet en film, der viser børnehavebørn i deres respektive hverdagssituationer i hjemmet såvel som i daginstitutionen. Børnene i filmen kommer fra forskellige kulturelle baggrunde og filmens fortæller er også et barn. Vi har i kulturprojektet og filmen taget udgangspunkt i multikulturel pædagogik, hvor en grundtanke er, at børn skal lære og værdsættekulturelle forskelle hos hinanden og fordomme og diskrimination herigennem vil blive reduceret.

Ideen er at vise filmen for de ældste vuggestuebørn/børnehavebørn, som grundlag for at pædagogen kan starte en dialog med børnene om forskelle og ligheder, som fx “hvem er jeg, hvem er du, hvad har vi til fælles og hvor er vi forskellige? ”

Barnets bog
Efterfølgende i kulturprojektet kan pædagogen i samarbejde med børnene udarbejde “barnets bog”, for at styrke det enkelte barns kulturelle identitet. Her uddyber vi det enkelte barns kulturelle og familiære baggrund, fx hvilket sprog man kan tale, boligformer, yndlingsting m.v. I et videre forløb kan pædagogerne desuden arrangere møder og leg med andre institutioner.
På den måde håber vi på, at vi gennem et kulturprojekt i institutionen kan bidrage til at give børnene en større forståelse for hinanden i et flerkulturelt samfund.
CPE15o-KI13
CPE15o-KI13