Vi har på vores modul H og I arbejdet med digital kultur og medier og fået en bedre forståelse af og et positivt syn på hvordan de digitale medier kan indgå i børnenes hverdag i institutionerne.

Computerspil er med til at motivere barnet, da det lærer nogle ting, samtidig med at det rummer nogle kompetencer såsom hukommelse, kombinationsevne, strategisk tænkning osv. Digitale medier er altså ikke bare spil og leg, men også noget der bidrager til børnenes udvikling, eks. sociale kompetencer, og barnets sprog mv. dvs. der er brug for en konvergerende mediepædagogik, der bygger bro over formelle og uformelle læreprocesser, der tager afsæt i den digitale medieverdens teknologiske og kulturelle komplekser.

Den danske professor Knud Illeris beskriver, at læring er mere end kun det der skal læres. Det er også måden at det læres på og motivationen til at lære. Vores aktivitet med Hopspots kombinerer teknologi og det fysiske rum sammen. Aktiviteten fokuserer på at skabe aktiv læring ved at styrke børns grov motorik, koncentration og kognitive læring. Hopspots kan derfor fungere som en motivationsfaktor til leg og bevægelse for børn, som ikke kan lide at være aktive. Yderligere mener Knud Illeris, at læring kan ses som en proces, som foregår mellem mennesker. Dette kan foregå under legen. Ydermere forklarer han, at børn er aktivt opsøgende og derfor lærer bedst når de lærer af lyst. Med vores aktivitet kan vi som pædagoger motivere børnene så de får lyst til bevægelse. Børnene kan opnå en højere læring med hopspots, da aktiviteten har en legende tilgang til læring og de lysende brikker kan tiltrække børns opmærksomhed. (Illeris, 2000, s. 9-13)

Siden Hopspots fokuserer meget på bevægelse og interaktiv leg er det nødvendigt at have passende plads og fysiske rammer til en given aktivitet.
Der er en lang række af aktiviteter man kan igangsætte igennem Hopspots, så det følger naturligt at man kan tilpasse og arrangere dem med forskellige læringsmål i tankerne. Vi mener at de aktiviteter vi vil introducere med Hopstop er bedst lært igennem demonstration og åben deltagelse fra vores voksne deltagere.

Hensigten med vores valgte aktivitet er at kombinere de digitale medier med bevægelse. Det er vigtigt, at børn lærer at begå sig i den komplekse medieverden, som de agerer i dag. Hopspot er blot en af mange muligheder, hvor på de digitale medier kan anvendes. Hopspot har mange funktioner og kan kombineres med bl.a. iPads. Derudover er der mange pædagogiske funktioner at finde i aktiviteten.

Børnene indgår i en aktiv læring, hvor de skal kravle, hoppe osv. Endvidere understøtter Hopspot den kognitive læring ved at skulle anvende hukommelse, opmærksomhed og planlægning i de forskellige spil. Der er ligeledes mulighed for medbestemmelse, idet børnene har mulighed for at programmerer og indtale egne lyde, samt bestemme hvordan lyset skal være.
Vi har altså valgt Hopspot, da der er mange didaktiske overvejelser at gøre sig, ved brugen af dette spil.

af Frederik Henneveld, Hedaya Amar, Hera Munir Shah og Emma Rose H. Schou

CPE15o-MD11

CPE15o-MD11

CPE15o-MD11