Monotypi på tværs

På valgfagene modul H og I har vi beskæftiget os med kreative udtryksformer – skabende leg, fællesskab og æstetik. Vi har valgt at arbejde på tværs af specialiseringerne, skole/fritid og social/special, på den baggrund at vidensdele på tværs for at fremme kollegialt samarbejde og derefter skabe i fællesskab en helhedsforståelse af målgruppen og den enkelte. Samarbejde er etableret på baggrund af, at begge målgrupper skal have lige stor chance for deltagelse i et fællesskab for derigennem at øge deres livskvalitet.

Vores valgte projekt tager udgangspunkt i Monotypi med snoretryk. Mono står for enkelt, heraf navnet monotypi grafik. Monotypi er karakteriseret ved at der kun kommer et enkelt tryk ud af det, hvor derimod andet normalt grafik er mangfoldiggørelse. Den form for monotypi som vi vil benytte os af, er foldetryk. Denne teknik ses ligesom i den gamle leg, hvor der ligges en klat maling i midten af et stykke papir og derefter folder det sammen. Denne form for teknik giver en tilfældig form, som er symmetrisk og har et overraskelseselement i sig. Denne teknik er simpel og kræver kun et tykt stykke papir, så trykket ikke går igennem. En vilkårlig form for flydende farve, som ikke tørre hurtigt, en snor til at trække farverne igennem og til sidst en bog.

Vi har valgt at afprøve vores aktivitet på et fritidshjem, som ud over distrikt klasserne, har spor af taleklasser på flere trin, som rummer børn med særlige udfordringer. Vi startede med at præsentere aktiviteten, hvor der var en som forklarede teknikken, imens en anden demonstrerede. Efterfølgende gav vi børnene frie hænder til at afprøve og eksperimentere med teknikken.

Her ses et eksempel på processen:

Aktiviteten skal ses som det fælles tredje, hvor der er rum for at opnå og udbygge relationer til vores målgruppe. Målet er, at kunne integrere aktiviteten, så den enkelte får ejerskabsfølelse, samt en succes over at “turde” deltage. Agendaen med denne aktivitet er også ønsket om at kunne inkludere den enkelte. Denne aktivitet ligger op til, at der er frirum til at eksperimenterer. Derfor ser vi denne aktivitet som værende aktuelt for vores målgruppe, da alle kan være med uanset deres håndværksmæssige kunnen.

Vores videreudvikling på projektet tager afsæt i fortælling på baggrund af monotypi aftrykkene. Undervejs i processen vil vi opfordre dem til i fællesskab, at sætte ord på deres forestillinger og derigennem inspirerer hinanden til at arbejde videre på deres udtryk med forskellige teknikker, for til sidst at skabe en fortælling i fællesskab. I denne videreudvikling af projektet vil vi sætte et benspænd, for at eksperimentere med musikkens virkemidler og hvilken betydning dette kan have på udfaldet. Under hele forløbet har vi støttet os op af den nye SMITTE-modellen med forøgelsen af inklusion.

CPE16o-KU11S – Gruppe 4: Mai-Britt, Josefine og Maja
CPE16o-KU11S