Undersøgelser viser, at der er kommet flere og flere unge på gaderne i aften- og nattetimerne, og disse unge skaber utryghed. Vi mener, at de unge skal have flere muligheder end at hænge ud på gaden.
Begrebet socialt entreprenørskab bruges om en iværksætter på det sociale område. Begrebet omhandler kunsten af at skabe nye ideer, som kan skabe social værdi for borgere og løse de sociale problemstillinger. I første omgang tænker en social entreprenør noget nyt, samt skaber en frivillig forening, hvorefter det kan udvikle sig til innovation, der skaber nye muligheder for en gruppe udsatte unge.
Vi har derfor valgt et socialt belastet boligområde Urbanplanen på Amager. Vi har benyttet os af antropologisk feltarbejde, hvor vi har været ude i området og lavet observationer, talt med forskellige borgere, ældre som unge. For at blive klogere på området og dens problematikker har vi interviewet en forsker som har lavet aktionsforskning i Urbanplanen og derfor har et direkte engagement i lokalsamfundet derude. Endvidere snakke med alle i lokalsamfundet; de unge, beboerne, butiksejerne, skolerne, institutionerne og fritidsaktivitetsklubberne.

Vi er derfra blevet inspireret til at starte vores egen frivillige organisation, den frivillige organisation ”Ræk en hånd ud” består at 5 unge pædagogstuderende med forskellige specialiseringer inde for dagtilbud og skole- fritid området. Vi brænder alle for at gøre en forskel for andre. Vi vil ikke acceptere ulighederne i vores samfund, og hvor andre ser begrænsninger, ser vi muligheder! Et af vores mål er at skabe en bro mellem samfundet og de unge, vi er af den overbevisning at med vores forskellige personlige kompetencer samt faglighed kan hjælpe disse unge mennesker. MEN vi kan ikke gøre det uden frivillige, den frivillige indsats er et vigtigt element i denne organisation, da de er med til at skabe en anden form for relation hos de unge, derfor vil vi forsøge at inddrage alle frivillige ildsjæle, som brænder for at gøre en forskel for andre ligesom vi gør.

Til seminar dagen vil vi introducere jer for vores organisation og tanker bag det.

CPF16oo-SE11 – Social innovation og entreprenør

Gruppe 6: Camilla, DaNi, Jays, Meena og Nici

CPF16o-SE11
CPF16o-SE11

CPF16o-SE11