Igennem vores valgfag Sundhedsfremme og Bevægelse, har vi fået viden om hvilken virkning bevægelse kan have på menneskers trivsel, samarbejde og forståelsen af sine omgivelser.

Vi vil på seminardagen sætte fokus på nogle af de ting man kan opnå gennem bevægelse. Vi har erfaret at der sker en masse, når man skal bevæge sig sammen og samarbejde med nogle, uanset om man kender hinanden i forvejen. I afsnittet nedenfor vil vi forklare vores aktivitet nærmere og gennem vores aktivitetshjul komme ind på en række vigtige punkter.

 

Kispus

Kispus er en æld gammel legen, som går ud på at lave løjer med hinanden og eller fange, løbe og drille hinanden. I denne leg har vi valg at tage udgangspunkt i at øve os på at få øjenkontakt med nogle vi ikke kender i forvejen, samt at aflæse andres kropsignaler så man kan imitere hinanden.

Legen kræver at man samarbejder og at man kan koncentrere sig om sine omgivelser. Formålet med denne leg er at træne ens koncentration og reaktionsevne, da man nogle gange skal reagere hurtig for at undgå at blive fanget.

 

Når man leger Kispus så står alle i en rundkreds og kigger ind mod hinanden. Der vil være to runder i legen. Vi har valgt ikke at bruge nogle rekvisitter da vi bruger vores egen krop.

Legen kan forgå både udenfor og inden for. Legen kan også tilpasses efter rammesætningen.

Variation:

  • I første runde skal man bytte plads ved at løbe ind over midten af rundkredsen og bytte plads med en anden. Når man bytter plads med en gøres det ved at imitere en bevægelse som en anden laver, eller selv at lave en bevægelse så andre kan imitere dig. Fx hoppe, hinke, danse, lave håndtegn. Man må ikke sige noget for at få en andens opmærksomhed.

 

  • I anden runde skal vi også imitere hinanden men i denne runde vil vi sætte en fanger ind i midten af rundkredsen. Dette element er med til at skabe konkurrence da man som regel prøver at undgå at blive taget af fangeren og til dels kaos da alle deltagende vil løbe på kryds og tværs af hinanden. Bliver en deltager taget af fangeren er den, den nye fanger.

 

Aktivitetshjulet

Krop

–      kropsbevidsthed, -tilstand, -udtryk: Man er opsøgende for at få øjn kontakt med en medspiller, man skal være observant på sine medspilleres signaler for aktiv deltagelse i legen.

–      kraft, balance, fremdrift, koordination: Det kan virke grænseoverskridende at få øjenkontakt fordi man kan føle at der ikke er noget der kigger tilbage på en, og derved står man bare der alene.

–      muskler, sved, puls, åndedræt: Der opstår en glæde når man har det sjov imens man leger og lære, vi oplevede at det ikke nødvendigvis er høj puls i denne aktivitet, men det er indlevelsen der gør at man gibber i kroppen, og igennem det forhøjes pulsen.

–      sanser: Man bruger sin synssans, for at få kontakt med sine medspiller. Udover det bruger vi den vestibulære sans i aktiviteten.

–      kropssprog: Der kan være nogle der er kampklar fra starten, og andre der er mere tilbageholdende og derved har et lidt lukket kropssprog. Her er det en vigtig pædagogisk rolle at støtte deltagerne i at være deltagende.

Rum

–      størrelse, form, dimensioner: Man står i en cirkel med ansigtet ind mod hinanden. Man kan selv vælge hvor mange der skal være med og ud fra det selv vælge hvor stor cirklen skal være.

–      retninger, planer: Der er ingen regler for hvilken en retning man har, man skal bare bytte plads med hinanden i rundkredsen.

–      konsistens, underlag: Underlaget har ingen betydning for denne aktivitet, man kan både gøre det udenfor og inde for.

–      historik, (ikke) skabt til aktivitet: I denne aktivitet har vi valgt vores at sætte flere regler på gennem legen og derved ændre lidt på sværhedsgraden.

Tid

–      tempo, rytme: Man kan selv regulere tempoet i aktiviteten, da man kan hinke, løbe eller kravle.

–      hurtigt, langsomt, slowmotion: Der kan vi som pædagoger tilpasse aktiviteten, så den er alderssvarende til målgruppen.  

–       kontinuerligt, intervaller: Denne aktivitet er inddelt i intervaller, hvor man står i rundkreds og venter, hvor efter man så skal skifte plads med en anden. (Stå- Løbe)    

–      faktisk tid: ur, klokke: Denne aktivitet kan man lege i ubegrænset tid. Man kan også vælge som ikke-deltagende voksen at styre tiden.

–     oplevet tid: Tiden er individuel. Nogle kan opleve at tiden går meget langsomt, mens andre oplever, at det er sjovt og tiden derfor går stærkt.

Relationer

–      grupperinger, hold, deling: Man kan inddele aktørerne i flere forskellig grupper. Man kan lave drenge mod piger, man kan sige giraf til elefant eller at man fx kun må bytte plads med en der har blå sko.

–      hierarki, roller: Alle har den samme position, dog kan pædagogen vælge at voksenstyrer aktiviteten.

–      samarbejde, synergi, afhængighedsforhold: Man er nødt til at samarbejde, for at få aktiviteten til at lykkes. Det at alle er aktive deltagende i legen gør at indlevelsens vokser fordi man afspejler sig i andre.

–      relationelle kompetencer: Fordi man oplever noget positivt sammen, kan det smitte af på hvordan man ser en medspiller generelt på, det vil sige at man jo faktisk kan bruge denne leg til at styrke relationskompetencerne.

Fokus

–      formål, læringsmål, motiv: At styrke fællesskabsfølelse og de sociale kompetencer samt at styrke ens eget mod på deltagelse i legen.

–      hvilken mening ønskes: Det er klart et mål at vi har det sjovt imens vi leger. Og at udvikle aktørernes personlighed.

–      dimensioner (eksperimenterende, konkurrerende, fordybende iscenesættende): Vi oplevede at legen var meget konkurrerende fordi man levede sig ind i legen og derved gir man sig mere hen. Man har en tendens til at slippe hæmningerne når man er tryg i legen.

Rekvisitter

–      type, form, størrelse: Legen ligger op til at lave forskellige dyr samt at bruge sin mimiker mm

–      antal, funktion: Legen fungere bedst hvis man er mere end ti deltagende, der opstår noget manglende dynamik i gruppen hvis man ikke er ret mange deltagende.

–      ens, forskellige, komplementære – grundlæggende, tilføjende: Alle har samme vilkår i aktiviteten, så forudsætningerne er de samme, men det kræver at man vælger at deltage aktivt i legen

Retningslinjer

–     regler: kan, skal, må, ….ikke: Hvis man vælger at voksenstyrer legen så er der faste regler, men vælger man medbestemmelse så kan legen ændre sig undervejs. Det vil sige at legen både kan være induktiv og deduktiv.

–     objektiveringer, standardiseringer: Der er en standart for aktiviteten, men man kan viderebygge på aktiviteten efter vær runde.

–     sikkerhed, hensyn: Det er meget vigtig at man passer på sine medspiller, da det gerne skal være sjov at være med. Så når man bytter plads i rundkredsen, så skal man lige huske at lægge mærke til ens medspiller, så der ikke er nogle der kommer til skade.

–     mundtlige, skriftliggjorte: For os er denne leg både mundtlig og skriftlig, men for de deltagende så forgår det kun mundtligt og gestikuleret.

Gruppe 4:

Nadine Pedersen, Malika Hansen, Tobias Rose, Mahshid Galielzadha, Samira Rezouki & Søs Ankjær Billekop

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
puce17-sb01
puce17-sb01
puce17-sb01
puce17-sb01
puce17-sb01
puce17-sb01
puce17-sb01
puce17-sb01
puce17-sb01
puce17-sb01