Mål og rammer 

 Målet ved vores aktivitet er at skabe et sanse integrerede forløb med vores borgere, voksne med autismespektrumforstyrrelser. Borgere med ASF kan være svært sanse forstyrrede og det kræver derfor at man rydder rum for andre mulige sanseindtryk, så fokusset kan ligge på den enkelte aktivitet der skal udføres. 

Vores målgruppe er voksne med autismespektrumforstyrrelser. De to borgere vi har udført aktiviteten med er begge 24 år gamle, men har en kognitiv alder på hvad der svarer til 4 år. Det skal derfor være en simpel aktivitet med få regler, men også rammesat så det bliver interessant for borgerne at lege med- og udvikle dyr af trylledej. 

Aktiviteten kunne sagtens udføres af flere borgere og flere pædagoger omkring samme bord, da det er en forholdsvis simpel aktivitet, dog skal man reflektere over hvem man sætter sammen, da det hurtigt kan skabe konflikter hvis der er borgere der ikke fungerer i samme rum. Vi har som før nævnt, valgt at udføre aktiviteten med to borgere på et aktivitetscenter hvor en af os studerende havde en relation til de to borgere fra deres bosted. Vi valgte borgere vi allerede kendte for at aktiviteten ville være nemmere at gå til og dermed ikke skulle til at lære hinanden af kende først. 

Vi udførte aktiviteten i et stort ’fællesrum’, men hvor vi fik lov til at være så alene som muligt, for ikke at blive forstyrret, da borgerne vi udførte aktiviteten med nemt bliver forstyrret af alt der foregår omkring dem.  Vi havde selv forberedt trylledej hjemmefra og havde lavet trylledejen i 3 forskellige farver, for at det også ville give et visuelt indtryk og dermed benytter borgerne også synssansen. 

Indhold 

Vores aktivitet omhandler leg med trylledej og skabelsen af forskellige ting ud af udstikker forme. Aktiviteten er tænkt, som et forløb, der skal følge de mange mærkedage vi har på året og ud fra dette udføre f.eks. græsker til Halloween eller julepynt til jul. Vi havde kun udstikker med dyr til rådighed og det var derfor vores tiltag til denne aktivitet, selvom målet var et forløb med mærkedage. Vores borgere får trylledejen ’serveret’ på bordet foran dem, samt de udstikker af dyr vi har medbragt. Her starter den æstetiske proces, hvor de får lov til at lege med farver og blande trylledejen som de nu har lyst til. Kun én ud af os tre studerende, sad med til aktiviteten for at vi ikke blev dominerende under aktiviteten, samt to fremmede kan hurtigt blive forstyrrende fordi den ene af borgerne snakker meget og spørger meget ind til alle. Det er derfor vigtigt at man kan håndtere hende, da man hurtigt kan komme til at hoppe med på snakke bølgen. De resterene to sidder uden for den enkelte borgeres synspunkt og observerer. Under aktiviteten snakker den studerende af os der sidder ved bordet om hvilke dyr de laver og hvilke farver de benytter, for også at sætte en læringsproces i gang. 

Først og fremmest fokuserede vi på at rummet skulle være frit fra stimuli som muligt, da vi har med borgere at gøre der er sanseforstyrrede. Dette gjorde vi ved at sørge for et separat rum de kunne sidde i sammen med os, dog stadig indenfor de rammer der var på beskæftigelsestilbuddet. Vi benyttede Malcolm Ross’ model for at følge borgernes impulser og dermed udvikle deres æstetiske kompetencer. 

 

Camilla Stemann Rasmussen

Sarah Nyholm Langstrup 

Sofie Levin Sørensen

puce20-ku05v
puce20-ku05v