Slå Munk til målgruppen Social Special – SO2 – sb02-grp3

Mål og rammer

  • Hvad er målet med jeres aktivitet

Målet med vores aktivitet er at fremme deltagernes motoriske evner, ved at kaste eller løbe. Derudover styrker den deltagernes koncentration samt evne til at vente på, at det bliver ens tur. Ydermere har aktiviteten til formål at give deltagerne en følelse af deltagelse og fællesskab. 

 

  • Hvem er målgruppen/aldersgruppen?

Vores målgruppe er unge med diverse psykiske eller motoriske udfordringer. På denne måde spænder vores målgruppe bredt iforhold til deltagernes motoriske, psykiske og mentale evner. Aktiviteten kan udføres af alle målgrupper, eftersom aktiviteten blot kan tilpasses og reguleres efter målgruppen.

 

  • Hvilket deltagerantal? (Hvor mange egner aktiviteten sig til?

Som udgangspunkt er vores aktivitet ikke egnet til et bestemt antal deltagere, men jo færre man er, jo hurtigere bliver det ens tur igen, og jo hurtigere begynder aktiviteten også forfra med, at der skal hentes risposer osv. Men vi vil nok synes det er passende med max 7-8 deltagere. 

 

  • Fysiske rammer og materialer (er der specielle krav til de fysiske rammer og materialer?

Vores aktivitet kan både udføres indendørs og udendørs, hvis vejret er til det. I forhold til fysiske rammer: Hvis det er indendørs, så skal vi bruge en hal hvor der er godt med plads. Hvor, hvis det er udendørs, skal vi bruge et stort græsareal, men aktiviteten kan også sagtens laves på fliser og asfalt. I forhold til materialer skal vi bruge det samme antal kegler som der er deltagere, vi skal bruge en rispose pr. person samt en munk. 

 

Indhold

  • Beskriv udførligt, hvad der sker i aktiviteten

Alle deltagerne får en rispose hver og starter med at stille sig bag en kegle. Deltagerne får reglerne at vide. Aktiviteten går ud på at slå munken, det vil med andre ord også sige, at vælte munken. Munken er en konge, som vi kender fra kongespillet. Der er to versioner af aktiviteten slå munk. Den første variation er at aktiviteten går ud på at deltagerne får vist og forklaret at det handler om at vælte munken med sine risposer. Første version går ud på at deltagerne lærer at få kasteteknikker i hvor hårdt, blødt, langt osv man skal kaste med sine risposer. Deltagerne kaster sine risposer skiftevis på tur og første version varer ca. 10 min indtil deltagerne og vi i plenum synes, at kaste teknikkerne er i orden og vi er klar til at gå videre til den udvidede version.

Udvidelsen af reglerne for aktiviteten tager vi først når vi skal begynde på den. Her får deltagerne igen vist og forklaret, hvad reglerne går ud på. Her er det ligesom første version, men denne gang er der kommet en munkevogter på, det vil sige en deltager som står på den modsatte side af munken med et stykke afstand. I denne version skal deltagerne begynde at blive mere koncentreret i aktiviteten. Reglerne for den udvidet version går ud på, at den deltager som vælter munken med sine risposer samt de deltagere som allerede inden har forsøgt at kaste sine risposer skal skynde sig ud efter sine risposer og nå at løbe tilbage til sin plads bag keglen inden deltageren bliver taget af munkevogteren. Men munkevogteren skal nå at rejse munken op, inden munkevogteren må fange en deltager. Hvis munkevogteren ikke når at fange en deltager og alle deltagerne som har været ude efter sin risposer når tilbage bag keglerne, så starter aktiviteten forfra med samme munkevogter indtil munkevogteren har fået fanget en ny. 

 

  • Formuler kort jeres faglige og didaktiske overvejelser

Vi havde målet at få inkluderet så mange som muligt i vores aktivitet, og samtidig få deltagerne til at føle sig set og hørt samtidig med at de skal hygge sig og få et fællesskab. Vi valgte derfor at lave aktivitet ud fra Hiim og Hippes didaktiske relationsmodel, vi brugte den som et redskab til at tilrettelægge, analysere, gennemføre samt opnå et undervisningsforløb. Vi var meget bevidste om at punkterne, relaterer og påvirker hinanden og deres indhold. Derudover valgte vi at lave to forskellige udgaver, for at deltagerne havde bedre forudsætninger for at forstå reglerne, samt at vi nemmere kunne ændre reglerne så den kunne tilpasses målgruppen. Ydermere overvejede vi nogle pædagogiske bagdøre, da vi havde en målgruppe med forskellige psykiske eller motoriske udfordringer. Vi havde 3 aktive deltagende personer, som kunne hjælpe med at hente risposer til de deltagere som havde brug for ekstra hjælp. Derudover kunne der være nogle deltagere, som havde sværere ved at holde sig oprejst eller løbe, hertil kunne vi holde dem oprejst eller løbe for dem i den udvidede version, så de stadig ville føle sig som en del af legen.
 

Gruppe Sb02-grp 3

Christie Sørensen – 10404792

Sofie Kamper Koch Mathiasen – 10430470 

Michelle Madsen Koed Jensen – 10430433

Lærke Lykke Lentz-Nielsen – 10404866
pucf22-sb01
pucf22-sb01
pucf22-sb01
pucf22-sb01
pucf22-sb01
pucf22-sb01