Beskrivelse af vikingebold:

 

Vi har opfundet vikingebold, som er en fusion mellem stikbold og høvdingebold.

Vi havde som et mål at prøve at lave en aktivitet, der kræver samarbejde, holdånd og samtidig var sjov at lege for børnene.

Vores målgruppe har fra start været 6-12 år gamle, da vi arbejder på fritidshjem og fritidsklub.

Med blik på den brede målgruppe, og den store forskel, der kan være på børn generelt, har vi også prøvet at lave legen, så den kan justeres i både sværhedsgrad og, at legen ikke nødvendigvis er en færdig udgave. Hver gang vi har sat gang i legen, så har vi lagt op til, at børnene kunne komme med forskellige forslag til, hvordan vi skulle afholde den næste runde.

Vi indleder med nogle bestemte regler for legen, så vi har noget vi kan starte op med.

  • Man skal bruge en stikbold eller en anden blød form for bold, så man kan skyde hinanden uden, at det gør ondt.
  • Legen kan laves både inde og ude, dog helst i en sal eller et boldbur, så man kan løbe rundt og ikke gemme sig.
  • Man skal være 2 personer sammen (går det ikke op, så kan man jo som voksen selv deltage)
  • Hvert hold skal vælge en høvding (som har 3 liv og ikke kan genoplives) og en viking (som har 1 liv, men som kan genoplives ved, at høvdingen griber en bold, eller ved at få fat i bolden som “død”). Vikingen skal sætte sig der hvor vikingen er blevet ramt, og må ikke kravle for at få bolden.
  • Når et holds høvding og viking er døde, så er holdet ude af legen indtil den næste runde starter.
  • Det hold der står tilbage som det sidste, har vundet legen.

Vi har valgt at lave legen med et tydeligt konkurrence element i, men den kan også sagtens gøres i mindre grad ved, at f.eks. at give høvdingen mulighed for at leve op som viking efter han/hun har mistet de 3 høvdinge liv.

 

Udvalgte teoretiske overvejelser:

 

Zonen for nærmeste udvikling:

 

Vi havde et bredt spektre af børn der strakte sig fra alderen 6 til 12 år. Derfor skulle vi have fokus på en leg, der kunne op og nedjustere sværhedsgraden i legen så vi ikke tabte nogle på grund af at de bevægede sig i en forkert zone. Altså at legen ikke skulle være for let eller for svær for nogle, men gerne ramme et punkt hvor børnene blev udfordret tilpas meget til at interessen var i aktiviteten. Her valgte vi at bruge Lev Vygotskys teori til at analysere ud fra. I vores leg var der nogle motoriske udfordringer hos de mindste, som gjorde at vi måtte retænke rammen for legen. Derfor lavede vi en måde at komme tilbage i legen efter man var røget ud, ved at ramme ned i en grøn kasse fra kort afstand med en bold. Dette styrker motorikken der skulle bruges i legen så man havde mulighed for udvikle sig i sit eget tempo og ikke ryge ud af legen hvis man fejlede.   

 

Konkurrenceelement:

 

I vores aktivitet Vikingebold har vi kigget på begrebet konkurrence, og set på hvilke udviklingsmuligheder og udfordringer der er ved netop dette begreb. Da børnene blev spurgt om hvad henholdsvis stikbold og Høvdingebold handlede om, svarede de fleste, det gælder om at skyde de andre og vinde. Der var en klar ide om at denne aktivitet, havde et fokus på konkurrence. Vi startede også med at der var et vindende hold i legen. Konkurrence, kan være en motiverende faktor i en aktivitet, og det at sejre, kan styrke børns selvtillid, selvopfattelse og trivsel. Når det så er sagt, har konkurrenceelementet en anden side af sig. Det at vi havde konkurrence med, gjorde at der altid var nogle der var tabere. Det at ikke alle børn sejrede i aktiviteten, gjorde at dem der tabte flere gange i træk, gangen efter ikke ville deltage. Omvendt, justerede vi på konkurrence delen, og gjorde at kampene nærmest varede i evighed, da børnene her havde stor mulighed for at komme ind i legen igen, oplevede vi en børnegruppe der ønskede at deltage hver gang aktiviteten foregik. der er meget læring i at have konkurrence med i spillet, hvor man bl.a. arbejder med børnenes følelser, både i sejr og nederlag, og som sagt tidligere hvordan man motivere børnene til at være med. Vi valgte dog på en af dagene, at fjerne fokus fra konkurrence, og derfor sætte fokus på børnenes udvikling, læring og trivsel. De børn der ikke er idrætsligt stærke fik muligheden for at sejre på lige fod med alle andre.overordnet kan man sige det sådan at det ikke handlede om at være den bedste, men om at blive bedre.

 

Lavet af gruppe 3

Philip Garder Petersen paed182034

Lasse Hede Rømer paed182012
pucf18-sb61
pucf18-sb61