Parkour som redskab til udvikling af personlige grænser samt øge bevægelse i skolen.

En præsentation af: 
Kevin, Lasse, Ronni og Simon
puce21-sb01 (idr.bev.sund)

Beskrivelse af aktivitet 

Vi har arbejdet med parkour som en del af vores profil: Idræt, bevægelse og sundhed. Formålet med vores profil er sundhedsfremmende i pædagogisk praksis, dermed er det essentielt at vi har lavet en bevægelsesaktivitet. I den danske folkeskole er det efter §15 obligatorisk, at børnene skal have 45 min. undervisning hver dag for at fremme lyst og motivation til læring i skoletiden. 


Dog har vi struktureret vores parkour, så det skal være en del af idrætsundervisningen. Idrætsundervisningen tæller ikke med i de 45 min daglige motion. Dermed er vi kommet frem til at det udbytte børnene skal have fra parkour er at de skal mere mod på livet og kunne klare svære situationer på egen hånd.

 

Det er muligt at lave parkour som en del af andet obligatorisk undervisning, hvis man f.eks. planlægger det rundt om en skattejagt eller et stjerneløb i skolegården, hvor børnene skal rundt på poster og løse danskfaglige eller matematikfaglige opgaver. På den måde vil man nærmest kunne bruge parkour i alle fag.

Egne erfaringer  i afprøvning af parkour

I gruppen var der forskellige niveauer i forhold til parkour. Vi havde et medlem som var eksperten, hvor få andre havde et niveau der gjorde at de kunne være godt med, få andre startede fra bunden. Derfor skulle øvelserne struktureres, så alle kunne være med, dette vil vi også sørge for på dagen. Vi startede med at prøve nogle simple begynder øvelser, hvor vi så senere hen gjorde dem mere udfordrende, til sidst tog vi hen i park med parkour redskaber som var tilgængelige udenfor.

 

Afprøvning i børnegruppe
Vi oplevede at hele børnegruppen havde mod og lyst til at prøve alle øvelserne, heri så vi dog forskellige niveauer i forhold til hvordan børnene udførte aktiviteterne. Da vi spurgte ind til om de havde lyst til at afprøve parkour igen, ville hele børnegruppen gerne med igen. Selvom vi var fire voksne tilstede, var der stadigvæk uro grundet at børnene kun kendte en voksen. Dette vil ændre sig jo flere gange vi kommer og udfører parkour med børnegruppen.

Vi kunne mærke at vi manglede struktur, da vi ofte mistede børnenes interesse og dermed deres koncentration, så de valgte at lave andre ting.
Næste gang har vi tænkt os at lave nye og en smule mere avancerede aktiviteter. Vi vil også gerne bruge nogle af de samme øvelser til de børn som ikke helt blev mestre i alle øvelser.

 

Øvelser vi vil lave på dagen

Vi ville forsøge at dele øvelserne op i forskellige stationer, hvor vi hver især står ved vores egen station og præsenterer en øvelse som rullefald eller precision

 

Precision jump: Man hopper fra en bænk til en anden bænk med samlet ben og lander og holder balancen i 2-3 sekunder.

 

Vault: At hoppe over en buk/mur i hoftehøjde på en glidende måde, med hjælp af sine arme.

 

Rullefald: En måde at afdæmpede stødet på, når man hopper ned fra en høj genstand. Dette gør man gennem en form for koldbøtte, der kører diagonalt på ryggen, så den skåner rygsøjlen. 
puce21-sb01
puce21-sb01
puce21-sb01