”Bordet er dit!” er en aktivitet vi selv har udarbejdet i forbindelse med vores feltarbejde i modul H. Vi har valgt at undersøge et psykiatrisk botilbud i København hvor vi har haft et fokus på kulturel analyse af ”Caféen”. Vores fokus var på caféen da dennes funktion er ment som et slags aktivitetstilbud hvor beboerne har mulighed for at træde væk fra egen boligerne. I forbindelse med vores feltarbejde her, mødte vi beboerne og så på hvordan de interagerede med hinanden. Udover dette oplevede vi hvordan de valgte at præsentere sig selv for os. Efter besøget i psykiatrien rejste der sig en interesse i hvordan beboerne anskuede sig selv og valgte at præsentere sig selv under mødet med nye mennesker. I mange tilfælde præsenterede beboerne deres personlige udfordringer før de præsenterede deres navn. Derfor blev vi enige om at sætte os ind i hvordan vi kunne arbejde med at skabe en bevidsthed om hvordan man præsentere sig selv, og hvilket indtryk af sig selv man har lyst til at give andre. Udover dette, hvordan man opfatter sig selv. I den forbindelse brugte vi SMTTE modellen til at opbygge en aktivitet som kunne understøtte vores ønske om at træne denne bevidsthed. Aktiviteten har vi valgt at kalde ”Bordet er dit!”.

Hello sticker reads: I'm Awesome

Aktiviteten udføres ved at vi ville invitere hver enkelt beboer til at møde op i Caféen og deltage. Vi vil fortælle dem om aktiviteten og dens pædagogiske formål, med øje for at undgå en skjult dagsorden.  En beboer af gangen vil blive udvalgt til at skulle fungere som fokusperson, og dermed have muligheden for at præsentere sig selv. Hver beboer vil blive opfordret til at medbringe noget som de synes kan være med til at fortælle om hvem de er. Under aktiviteten vil vi mødes om et bord med en hvid dug, hvorpå det pædagogiske personale vil nedskrive noter udfra beboernes egne udtalelser mens de præsentere sig selv. De andre beboere vil iagttage og lytte imens. Derefter har vi en kort samtale med fokuspersonen om hvordan han/hun synes at hun/han fremstår på dugen udfra hans/hendes udtalelser. Er fokuspersonen tilfreds, eller vil han/hun arbejde på noget til en anden gang hvor han/hun skal præsentere sig selv for fremmede. De aktivitetstyrende pædagoger vil understøtte med ledende spørgsmål undervejs i aktiviteten, i tilfælde af at fokusperson møder besvær ved at præsentere sig selv.

 

Aktiviteten har til formål at styrke beboernes interkulturelle kompetencer ved at opnå en bredere forståelse for hinanden igennem mødet der sker rundt om bordet. Vi anser det også som interkultural kompetence at være velreflekteret over hvordan man præsentere sig selv, og på den måde kunne placere sig selv i samfundet.
CPE15o-KI12
CPE15o-KI12
Af: Liv Frøslev (102153623) og Rasmus Ehlers (102154623)
CPE15o-KI12
CPE15o-KI12