DIGITALE MEDIER ER EN PLATFORM FOR ALLE
– NÅR LEG BLIVER TIL LÆRING OG UDVIKLING

For at få medier og digital kultur under huden, som en mere indlært og kreativt skabende kompetence, bliver man nødt til at undersøge området både med observation ved brugen af digitale medier i praksis, samt forholde sig kritisk, undrende og reflekterende til det enkelte medie. ”Hvordan kan dette medie understøtte det pædagogiske arbejde?”, eller ”Opnåede dette produkt det forventede formål?”.
Formålet med hele denne proces er, at vi som pædagoger kommer ud med en indsigt i æstetiske læreprocesser, samtidig med at være i stand til at etablere, udvikle og lede pædagogiske processer og produkter ved anvendelse af digitale medier.

Efter en kort introduktion til modulets formål, vil vi nu præsentere og kort forklare hvilket produkt vi har valgt at bruge, som en afspejling ved brugen af et digitalt medie som produkt i pædagogisk praksis. Derudover vil vi også uddybe de didaktiske overvejelser bag valget af dette produkt, og hvordan dette produkt kan bruges som etbrugbart redskab i et pædagogisk arbejde indenfor vores specialisering (Social og specialområdet).

OSMO

Osmo er et helt unikt og spændende produkt som fungerer som et spil til iP

ad. Der er forskellige spil tilknyttet, hvor vi har valgt det spil hvor man skal stave til det o

rd, billedet viser ved brug af dine bogstavsbrikker.

Til Osmo er der fysiske dele med, som vil ændre måden, barnet leger og lærer på. Målgruppen ligger fra 6 år og op, men yngre børn kan også sagtens godt være med.

 

DIDAKTISKE OVERVEJELSER MED HENBLIK PÅ SOCIAL OG SPECIALOMRÅDET

Da Osmo i sig selv er et didaktisk produkt, som er designet til specifikke målgrupper vil overvejelserne bag valget af dette produkt være vores belæg for den didaktiske del af arbejdet med digitale medier.

Den angelsaksiske (curriculum) didaktik er faktisk den der lægger sig mest op ad de overvejelser vi har gjort os, da der er et øget fokus på fastlagte mål, som er mulige at evaluere, om hvorvidt målene er opnået.
CPE15o-MD11
CPE15o-MD11
CPE15o-MD11