Vi har valgt, valgfaget kreative udtryksformer og vi vil i den forbindelse lave en Workshop. Vi vil i samarbejde med jer, lave en fællesfrise, hvor hver især får mulighed for, at lave et lille værk, som vi til sidst sætter sammen til et stort sammenhængende værk, den fælles frise, teknikken kaldes collage.

Vi har valgt denne aktivitet, da vi har taget udgangspunkt i målgruppen, vokse med autisme.

Som tema for i aktiviteten, vil vi tage udgangs punkt særinteresser, da særinteresser ofte forekommer inden for denne målgruppe. Grunden til at vi vælger at brugerne skal starte ud med at lave hver deres værker er, at det kan være en udfordring for mennesker med autisme at arbejde med noget i et fællesskab og vi tænker at aktiviteten kan styrke nogle af deres sociale kompetencer.

I arbejdet med den æstetiske læreproces, kan der tages at fat i begrebet identitetsdannelse.

Den æstetiske læreproces, kan ses med udgangspunkt i tre niveauer; det individuelle, det sociale og det kulturelle niveau.

Den æstetiske fordobling kan forekomme, når brugerne sidder i fællesskab og laver hver deres værk, her kan de inspireres af hinanden og derved få input, hvilket kan være med til at udvide deres horisont. Derudover kan brugerne spejle sig i hinanden og blive mere opmærksomme på hinanden og deres interesser.

For at formidle aktiviteten bedst muligt til brugerne, er det vigtigt, at vi forbereder dem på aktivitetens indhold og tidspunkt, da brugere med autisme kan have svært ved uforudsigelighed. Igangsættelsen af aktiviteten skal være konkret og tydelig, da brugerne har brug for faste rammer og struktur. I formidlingen vil vi indskrænke brugers valgmuligheder ved hjælp af visuelt materiale, for at gøre det mere overskueligt for målgruppen. Hertil vil vi også forsøge at inspirere brugerne ved, at ligge billeder og andre ting frem, som symboliserer nogle af deres særinteresser. Vi ønsker at disse ting, skal sætte gang i impulsen hos brugerne, så de får drivkraften til, at kreerer et værk.

Brugere med autisme kan ofte have svært ved at afslutte en aktivitet, hvis der ikke er en naturlig afslutning. Derfor har de brug for tidsperspektiv, hvilket vi vil give dem i form af en timetimer.

 

 

Freja, Caroline og Laura
CPE15o-KU13V
CPE15o-KU13V
CPE15o-KU13V
CPE15o-KU13V