Fantasi har ingen grænser

Vi har valgt at tage vores medstuderende til en fantasirejse, hvor vi leger med den magiske luft og giver vores medstuderende en smagsprøv af, hvordan det er at arbejde med fantasi, kreativitet og improvisation. Vores bidrag til seminardag skal være en leg og en opvarmningsøvelse som hedder “SEND ET KLAP VIDERE”.

I den opvarmningsøvelse, står vi i en rundkreds og sender et klap til hinanden. Vi kan gøre øvelsen sjovere ved at sende en lyd og et klap på samme tid eller at der bliver sendt et klap videre fra begge ender af rundkredsen. Til vores leg den magiske luft deler vi en usynlig og magiske luft til hver deltager og så handler det bare om at sætte fantasien løs, ingen benspænd, ingen grænser og uendelige muligheder. Før vores medstuderende får lov til at prøve og lege med den magiske luft, viser vi i vores gruppe hvordan man kan lege med kreativitet og improvisation, så vores medstuderende kan blive trygge ved aktiviteten.

 

De didaktiske overvejelser bag ved aktiviteten, Den magiske luft.

De digitale medier spiller en stor rolle i vores liv. Derfor tænker vi at, vi vil arbejde  med Den magiske luft og sætte vores fantasi i gang og skabe noget kreativt med vores krop. Så med en leg har vi sat fokus på flere elementer dvs. krop, fantasie, kreativitet og improvisation. Desuden ved denne aktivitet skaber vi en anerkendelse blandt vores målgruppe, hvor de lærer at accepterer andres kreativitet, bliver inspireret af andres bud og er med til at fortolke hinandens kreativ produkter. Det vigtigste, vi lægger vægt på ved denne aktivitet, er at vi møder hinanden på et kropslig niveau, dvs vi er kropslige nærværende.

 

De kernebegreber til aktiviteten Den Magiske luft : 

Den følgende afsnit handler om de faglige begreber som vi mener, at vi som kommende pædagoger kan danne en forståelse af og som inspirerer og hjælper os i arbejdet med de æstetiske læreprocesser.

 

Æstetiske læreprocesser:

En æsteisk læreprocess er en læringsmåde, hvorved man via æstetisk mediering omsætter sine indtryk af verden til æstetiske formudtryk for herigennem at kunne reflektere over og kommunikere om sig selv og verden. (Austring & Sørensen 2006: 107)

Æstetik og æstetiske læreprocesser består af indtryk og udtryk. Et indtryk er fx, når vi ser et teaterstykke eller en kunstudstilling. Udtryk er, når vi selv har fingrene i materialerne og bearbejder vores oplevelse ved at skabe noget nyt. (Tonsberg 2015:6)

 

Fantasi og kreativitet

Ordet kreativitet defineres som, at gøre noget. Dertil skal det siges at kreativitet og fantasi  er ikke det sammen, men at de har noget med hinanden at gøre. Fantasien er kreativitetens inspirationskilde, generelt er fantasi meget individuel, da vi som mennesker har den særlige intelligente evne at kunne fantasere. Når børn leger, så er det i allerhøjeste grad, at fantasien er på spil. Børn udvikler sig i deres leg og med deres fantasi. De forbinder deres leg med den virkelige verden og den fantastiske verden som er noget de er og samtidig noget de ikke er den rigtige verden.

Kreativitet indeholder noget mere end fantasien, det gør den fordi, det at være kreativ betyder at man skal gøre eller skabe noget. Nemlig sætte aftryk på indtryk i vores fælles verden, det sker ved at man får fantasien til at skabe noget. Kreativitet er faktisk anvendt fantasi. Det er jo lige præcis det aktiviteten Den magisk luft handler om, at du fantaserer dig til et impulsivt kreativt udtryk, som giver et indtryk til dine gruppes deltagers verden (Robinson, Ken. 2013 :150).

 

Improvisation

Improvisation betyder både at skabe noget uden forberedelse og at være til stede på en særlig måde. Improvisation er også kendetegnet for at være uforudsigelig, frem for at være et beskrevet og kendt udfald.

Keith Sawyers er improvisationsforsker og har lavet improvisationstræning med pædagoger. Pædagogerne har lært at indgå bedre i dagligdagen og skabe bedre betingelser for børnene. Et eksempel på improvisation i pædagogisk praksis er fra samtaler, leg og fortællinger. Improvisation er velkendt fra blandt andet musik og teater, det bliver også brugt i ledelse, innovation og i det pædagogiske arbejde (Jerg, Kim & Nielsen, Kaare Werner (2015), Pædagogens grundfaglighed: grundbog til pædagogisk uddannelse, Kap 12 improvisation i et pædagogfagligt perspektiv, Dafolo).

 

Gruppe 6: Camilla Reinholdt, Fatima Shamim, Mads Knudsen, Simina Laura Iovan

Litteraturliste:

 

Jerg, Kim & Nielsen, Kaare Werner (2015), Pædagogens grundfaglighed: grundbog til pædagogisk uddannelse, Kap 12 improvisation i et pædagogfagligt perspektiv, Dafolo).

 

Robinson, Ken. (2013) kreativitet og læring. Skødstrup: Vaerkstadt

 

Tonsberg, S. (2015): Er æstetik en løftestang for læring? Asterisk.
puce17-ku06d