Valgmodulet “social innovation og entreprenørskab” er en bred vifte, som giver muligheder for at tænke ud af boksen, at gøre gammelt til nyt, nytænkning inde for den pædagogiske profession, samt forholde sig refleksivt til den nuværende pædagogiske praksis.Vi har på modulet skulle arbejde med et mindset der skal opfordre til at se muligheder, udfordringer og potentiale, frem for at lade sig begrænse.

I gruppen har vi arbejdet med et projekt, som vi har valgt at kalde Favus-projektet, som betyder bønnestage på latin. Vi forestiller os at det pædagogiske arbejde videreudvikles til noget nyt, der vokser op og bliver en integreret del af områdefornyelse og lokalmiljø.
På baggrund af vores specialisering, dagtilbud, har vi haft en undren i forhold til hvordan områdefornyelsesprocessen fungerer. Vi har især været nysgerrige omkring selve processen fra en idé opstår til den bliver udført, og hvordan man kan integrere institutioner og lokalmiljø i dette. ydermere fandt vi det interessant at finde frem til hvordan pædagoger kan inddrages i processen, samt hvad de kan bidrage med.

En områdefornyelse er præcis, hvad navnet dækker over – altså en fornyelse af et område.

Da byområder har tendens til at miste attraktivitet, blandt andet pga. nedslidning af bygninger og fællesarealer, manglende fællesarealer osv. er det her områdefornyelse kan blive bragt i spil. En områdefornyelse har altså fokus på mange små som store projekter, som i årene efter opstart vil fortsætte med at udvikle sig til glæde for det udvalgte kvarter.

Det er borgerne såvel som kommunerne, der tager initiativ til områdefornyelse. Kommunen kan ved brug af borgerinddragelse, udnytte den viden og de ønsker beboerne har for deres lokalområde, hvilket også herigennem giver borgerne indflydelse.

Med pædagogikken i områdefornyelse ønsker vi at pædagoger er med til at skabe et rum for områdefornyelse, hvor lokalmiljø, kommune, institutioner, og arkitekter m.fl. er i samspil om et fælles tredje og i fællesskab står for at skabe morgendagens lokalmiljø.
Inklusion, relationsdannelse, kommunikative egenskaber, samt evne til at håndtere konflikter, er b.la. nogle af de kompetencer pædagoger besidder, som gør at vi mener de er kvalificeret til at påtage sig en rolle, som omfatter et bindeled mellem kommune, lokalsamfund og nærliggende institutioner. Herigennem skabes noget nyt – på tværs af adskillige aktører.

Af Frederikke Therp, Magnus Beck Poulsen og Søren von Arenstorff Andersen.
CPE16o-SE11
CPE16o-SE11
CPE16o-SE11