Vi er en gruppe studerende som har fundet problematikker i gymnasieregi.

Vores start projekt, var at vi ville få implementeret pædagoger i gymnasierne. Det så vi hurtigt som en udfordring, da gymnasierne var lukket og ikke ønskede at lave samskabelse med pædagoger. Derefter lavede vi et helikopterperspektiv, og fandt ud af igennem antropologisk feltarbejde at vi skulle ned på brugerorienteret niveau, fordi lobbyismen ikke er komparativ med tidsrammen.

Det nye projekt er i samskabelse med brugerne en ny tilgang til hvordan de studerende skal samarbejde og komme på tværs af hinanden. Vi brugte teknologien og internettet som redskab, da vi ved igennem vores arbejde, at unge har tendens til at anvende dette.
Vi kalder vores projekt
F=R som betyder forbindelser skaber resultater, fordi vi mener at igennem kommunikation og netværk, skaber vi større kapitaler til alle studerende på uddannelsen.
Vores website er en direkte kommunikation mellem os pædagoger og de unge studerende, da de kan skrive til os direkte, via mail eller telefon. De kan også skrive til en frivillig som er en medstuderende. Vores site indeholder informationer omkring deres uddannelse og et forum man kan være medlem af. Endvidere har vores site, en arrangementside, der viser hvilke arrangementer der er tilgængeligt, og dette er for at komme de unge nærmere og hjælpe dem med at skabe nye forbindelser mellem hinanden.

 
CPF16o-SE11