Sundhedsfremme og bevægelse
Vi har på baggrund af vores viden og deltagelse på valgmodulet sundhedsfremme og bevægelse, valgt at undersøge: hvordan man med en målgruppe med særlige udfordringer, kan arbejde med sundhedsfremme og bevægelse, igangsætte, gennemføre og lede en aktivitet, der understøtter menneskers sundhed, livskvalitet og trivsel samt motiverer til kropslig udfoldelse?

 

Tilpasset idræt og bevægelse
Vores målgruppe (sindslidende med misbrug) har ofte svært ved at indgå i almene tilbud om idræt og bevægelse. Derfor er det nødvendigt at motivere brugerne til dette gennem tilgangen tilpasset idræt og bevægelse, hvor aktiviteten tilpasses brugerens forudsætninger og behov, der gør at de kan deltage og engagere sig til fulde. Derfor er det vigtigt at aktiviteten organiseres derudfra, så brugeren motiveres gennem succesoplevelser i forhold til, hvor de er i livet. Dette bidrager til forandring, udvikling og livskvalitet.

 

Aktivitet samt didaktiske overvejelser
Vi har valgt at tage udgangspunkt i en gåtur med én til én kontakt og hvad dette kan bidrage med til brugerens sundhed, livskvalitet og trivsel.

Aktiviteter i et uderum som naturen, kan have sine fordele for en målgruppe som vores, da det ikke alene giver mulighed for udfoldelsesglæde, men også sansestimulation. I takt med at relationen til brugeren udvikles på gåturene, sker typisk en stimulering af brugerens taktile sans, da berøring via. kram, holde i hånden osv. naturligt opstår, men med respekt for at målgruppen kan have et komplekst forhold til berøring. Tilmed stimuleres de sekundære sanser, føle-, høre-, lugte- og synssansen, ved at bruge naturen som ramme. En aktivitet i et uderum som naturen, kan altså have sin fordel for vores målgruppe, da sundhedsfremme og bevægelse sættes i fokus i individers liv, der typisk er præget af det modsatte. Bevægelse/gåtur/fysisk aktivitet fremmer dermed den fysiske sundhed samt en positiv påvirkning af den psykiske tilstand, og relationsdannelse/samtale og sociale fællesskaber fremmer den mentale og sociale sundhed, hvor brugeren lærer at blive hørt, set og fortolket som han er.

Målet med aktiviteten på seminardagen er derfor at vise og give inspiration til vores medstuderende om, hvordan en simpel aktivitet/gåtur, hvor relationsdannelse samt sansestimulation er i fokus, kan bidrage positivt til brugere hvis liv ofte er kaotisk, uden tætte tilknytninger til andre og uden særlig fysisk berøring.

 

Annette Brandt, Philip Børglum, Mikkel Kempf & Julie Raunsbæk
CPE16o-SB14: Sundhedsfremme og bevægelse
Gruppe 9
CPE16o-SB14CPEccXC
CPE16o-SB14
CPE16o-SB14