Fri fantasi blev til bog, skabt af børn med ADHD og autisme.

Kreative udtryksformer – skabende leg fællesskab og æstetik.

På dette valgfag arbejdes der med forskellige kreative udtryksformer, såsom digital dannelse og æstetik. Hvor både det musikalske, drama, og de æstetiske læringsprocesser bliver mærket med kroppen. Ydermere arbejdes der med teknikker hvor man udtrykker sig på forskellige måder, samt det at kunne koble faglig viden til udtryksformerne.

 

Indledning:

Vi har som gruppe valgt at arbejde med vores aktivitet, som er en sangleg med børnenes egne input fra deres egen frie fantasi. Vi har valgt vores aktivitet på baggrund af at vi vil få børnene til at få fantasien til at flyde og samtidig leve sig ind i selve fortællingen. Vi har taget udgangspunkt i Smtte modellen i forhold til vores viden og færdighedsmål i forhold til at målsætte, tilrettelægge og evaluere vores aktivitet for vores målgruppe. Målgruppen vi har valgt at arbejde med, er børnehavebørn i alderen fra 3-5 år, som har bl.a. autisme og ADHD.

 

Skabende sangleg med fri fantasi fra børnene

Aktiviteten har den mening at deltagerne selv skal deltage aktivt og leve sig ind i aktiviteten. Aktiviteten skal åbne mulighed for at børnene kan skabe deres egen historie ud fra den valgte startsang. Det enkelte barn bidrager til historien med egen fantasi og medbestemmelse. Her er der intet som er forkert og fejl findes ikke.

Vores rolle som pædagog vil i dette tilfælde være at holde rammen og tilpasse legen efter aktørens kunnen og eventuelle input. Ydermere vil vores rolle i aktiviteten, være at guide børnene ved hjælp af aktiv deltagelse.

 Mariehønen Evigglad

For at skabe så mindst muligt forvirring for børnene, har vi valgt at inddrage en stafet, der indikere at man har taletid, på den måde kan børnene sidde stille, og vente til de får stafetten. Derudover blev aktiviteten sat i gang, således at vi gav en forklaring på hvordan legen skulle fungere, efterfulgt af at vi voksne startede ud med at afprøve den så at børnene kunne få et billede af, hvordan det fungerer, derefter fik de selv lov at afprøve.

Der inddrages fire børn, hvorefter to af dem udvælges, rollerne bliver derefter tildelt og sammen med os studerende sætter vi os i en rundkreds i en sal.

Børnene bliver introduceret for legens smalle rammer som vil være en sangleg.

Sangen er i sin enkelthed ‘Mariehønen evigglad”. De studerende starter aktiviteten med at slå på en tromme og synge de 2 første linjer af sangen, og ‘stafetten’ bliver givet videre til et tilfældigt barn som skal bygge videre på sangen. Barnet har her mulighed for at skabe en anden historie end den oprindelige.

Med øje for mennesker med specielle behov ville dette kunne argumenteres for brugbar virkning at iværksætte sådan aktivitet. Ud fra vores optik kunne det gavne brugeren at få mulighed for at opleve ro, sanse lydene og få en oplevelse af at komme ind i egen krop.

 

Indtryk og udtryk/æstetiske læringsprocesser

Formålet med vores aktivitet er, at vi vil have børnene til at få et æstetisk udtryk, og give dem muligheden for at udtrykke sig gennem bl.a. musikalsk æstetik og bevægelse, samt bidrage med deres egen fantasi. Det er vigtigt at nævne at vores fokus ikke er inklusion eller fællesskabende pædagogik selvom det kan antages at opstå.

På baggrund af de æstetiske læreprocesser består det af et indtryk og udtryk. Et indtryk kan f.eks være når vi ser et teaterstykke eller en kunstudstilling. Udtryk er, når vi selv har fingrene i materialerne og bearbejder vores oplevelse ved at skabe noget nyt, dermed bliver der udformet et udtryk af børnene selv.

 

udarbejdet af:

Mette Kleist (101164133)

Sabrina Wardeh (paed175711)

Josephine Møllebro Haugaard Sørensen (paed175756)

Mette Jørgensen (paed175196)

Nadin Hemade (Paed175101)
puce17-ku03s
puce17-ku03s