Hvad kan ”Ny begyndelse-kassen” gøre for udsatte kvinder og børn, der skal fra krisecenter ud i egen bolig?  

Charlotte-Amalie Neumann, Mads S. Højland, Sarah Sommer & Cecilie S. Rasmussen.  

Vi er 4 pædagogstuderende fra KP som har valgt at samle køkkenredskaber samt legetøj ind til hvad vi kalder for ”Ny begyndelse-kassen”.  

Vi ser det som en pædagogisk indsats at kunne anerkende og videreudvikle på deres empowerment og tilgangen til empowerment, som de har med fra krisecentret.  

Begrænsede remedier på hånden.  

En af gruppemedlemmerne arbejder på et krisecenter, hvor der kunne ses en udbredt udfordring, når kvinderne og deres eventuelle børn skulle flytte fra krisecentret. De stod med ikke særligt mange midler på hånden, og det var derfor svært at få råd til selv de mindste ting. Vi har derfor valgt at lave kasser til kvinderne, der flytter fra krisecentret og ud i egen bolig, hvor vi skræddersyr dem alt efter om kvinderne har børn eller ej. Kasserne kommer til at indeholde diverse køkkenredskaber, eventuelt legetøj og service. Vi har lavet et samarbejde med dét krisecenter, som en af gruppemedlemmerne arbejder på, og vi leverer kasserne til dette krisecenter. 

”Tips til en billig hverdag”  

‘Tips til en billig, hverdag’ er et opslagsværk vi er i gang med at udvikle og som du kan få adgang til via en QR-kode. Når kvinderne bliver udsluset fra krisecentret, har de ikke mange ressourcer på hånden. Vi har derfor i ‘tips til en billig, hverdag’ samlet nogle sociale tilbud, hvor kvinderne kan finde nye billige alternativer til mad og finde nye sociale sammenhænge og bekendtskaber. 

 

En god start.  

Vi har snakket med en kvinde, som tidligere har boet på et krisecenter for æresrelaterede konflikter. Kvinden er anonym og bliver derfor omtalt som X.  

Under samtalen med X, fortæller vi om projektet. X kommer med inputs til indholdet af kasserne og er begejstret for både kasserne og folderen.  

Folk er individer, og har individuelle interesser. I kan godt danne en fornemmelse af hvad de vil synes er hyggeligt eller sjovt”.   

X fortæller at kvinderne, der kommer på krisecentret, har brudt med hele deres netværk og har derfor ikke har særlig mange remedier på hånden. X synes i den forbindelse, at det er en god ide både at lave en folder med tips til en billig hverdag og ny begyndelse-kassen for at give dem en bedre start på dét at flytte i egen bolig uden det store netværk og remedier.    
puce21-se02