Indledning

Vi har udarbejdet et forløb til målgruppen: voksne med funktionsnedsættelse. Her bliver deltagerne inddraget i form af et interaktivt teater. I teaterforestillingen, bliver publikum en del af en mordfortælling, hvor de kommer til at skulle opklare et mord i rollen som detektiv.

Vi vil sikre en optimaloplevelse ved, at inkorporere sansemæssige elementer i mordgåden, så som smagssans, høresans og den taktile sans. Vi har skrevet mysteriet, med humor, intriger og spænding der passer til målgruppens alder og udvikling.

Teori

I forbindelse med det udarbejdede forløb, har vi anvendt den didaktiske ramme, 7-trinsmodellen af kulturkonsulent Bennyé D. Austring. I denne model bliver der lagt vægt på følgende punkter:

I forbindelse med forløbet, er teaterfænomenet improvisation et kerneelement, for at opretholde det brugerinddragende element.

Improvisation er kendetegnet ved uforudsigelighed. Noget bliver til fra øjeblik til øjeblik. Der er på den måde en åbenhed over for samarbejde og deltagerne, såvel som tovholderne skal være nærværende, så alle er medskabende til en fælles kontekst. At skabe noget uden forberedelse medvirker, ifølge Sawyer til at man er til stede på en særlig måde.

Når grupper er kreative, leder gruppen den enkelte til at præstere på et højere niveau, end han eller hun ville være i stand til alene (…) Gruppen er større end summen af dens dele, og dens succes kan ikke tilskrives en dygtig leder eller stjerne og heller ikke et enkelt medlem af gruppen”.

Ovenstående citat fra Sawyer kan understøtte det medinddragende aspekt og kan derudover belyse nogle af de kompetencer der udvikles i forbindelse med et æstetisk-kreativt forløb. Her henvises der til den sociale kompetence, samt den anerkendende subjekt-subjekt tilgang.

For at have opretholde en guideline for improvisations element, har vi taget afsæt i Marianne Miami Andersens 10 råd om teatersport:

De 10 råd lyder sådan:

 1. Accepter alle bud
 2. Samarbejd – hjælp hinanden
 3. Brug din første idé
 4. Stol på din fantasi
 5. Giv og tag imod tilbud
 6. Drop planlægning
 7. Hold et fokus
 8. Skab en historie
 9. Brug status
 10.  Kom igen!

Derudover har vi taget brug af begrebet FLOW af forfatter Mihaly Csikszentmihalyi. FLOW er en positiv koncentreret tilstand hvor al opmærksomheden er samlet om en bestemt aktivitet. Det skal være en hårfin balance mellem at blive udfordret, uden at blive overstimuleret. Når man er i et stadie af FLOW forsvinder tidsfornemmelsen og man glemmer alle bekymringer.

 

Det skal du bruge for at udføre “Den mystiske fødselsdagsfest”

Det er vigtigt at skabe de fysiske rammer for forestillingen, så deltagerne kommer ind i et andet univers. Det kan gøres ved brug af rekvisitter som kostumer, artefakter og rekvisitter.

Rekvisitter: 

 • Citronmåne
 • Pasta
 • Skål
 • Saftevand
 • Glas
 • Farvestof blå og rød
 • Små flag
 • Tallerkener
 • Chokolade plade
 • Detektiv hatte

Selve fortællingen printes ud og øves af skuespillerne.

Det skal du være opmærksom på

Et kendskab til den deltagende målgruppe er essentielt, da vi på den måde har en viden omkring hvordan vi kan tilrettelægge aktiviteten, så vi kan inddrage borgerne fysisk. På den måde, får de ikke en følelse af ikke at kunne deltage grundet deres funktionsnedsættelse, men en følelse af netop at kunne deltage på baggrund af de tilrettelagte rammer.

Derudover er det vigtigt at forholde sig åben over for deltagernes bidrag til aktiviteten. Det er vigtigt at kunne improvisere hvis aktiviteten tager en uventet drejning.

 

Anna-Sofie Olsen Staffe 101171526

Laura Løntoft Andersen 101171645

Sally Thrane 101171529

Shayan Bukan 101171217
pucf17-ku06d