Interaktiv teater

Der er forskel på det traditionelle teater og det interaktive teater, dette ligger i at der en usynlig mur mellem publikum og skuespillerne. I det traditionelle teater har publikum en passiv rolle, og der er en tydelig distance mellem publikum og skuespillerne. I det interaktive teater er muren væk mellem publikum og skuespillerne, både fysisk og verbalt, og de er nu medskabende og får dermed en afgørende rolle i stykket[1].

De tre små grise er en interaktiv og impro forestilling, da publikum er en aktiv del af vores performence og dermed bliver muren mellem publikum og skuespilleren tilintetgjort.

Hver gang vi i legen kommer til et nyt hus, bliver den forrige ulv og gris udskiftet og skal nu overtage den andens position. I legen bygges der videre på hinandens erfaringer[2]. Vi har fra starten af haft en klar tanke om at det ikke skulle være for grænseoverskridende for publikum, så alle fik en god oplevelse.

Igangsætterrollen

Igangsætteren har en central rolle i forhold til at lave aktiviteter i pædagogisk praksis. For at kunne være en god igangsætter skal man have improvisationsevnen, da det kan forekomme at den planlagte aktivitet ikke forløber som forventet og derved er det vigtigt at kunne lave om i strukturen.

Som igangsætter skal man hele tiden være et skridt foran deltagerne, da man skal kunne anvende de valgte medier og artefakter så som kroppen, stemmen og rekvisitter (grene og sten)på et mere avanceret niveau, som er rammeskabende.

Når man er igangsætter, skal man have planlagt aktiviteten så deltagerne kan blive udfordret i sin fantasi og kreative evner[3].

Æstetisk fordobling

Janek Szatkowskis begreb “Den æstetiske fordobling” kan forklare hvordan en dramaproces kan være med til at skabe en bredere kollektiv viden for deltagerne. Dobbeltheden forekommer ved at alle deltagerne kan supplere og komplementere hinandens formudtryk og på den måde skabes der en ny indsigt og udtryk.

Szatkowskis model kan forklares ved at A udtrykker sig og kommunikerer gennem et formsprogligt udtryk, som f.eks. er rollen, som gris(A*). Det samme gør f.eks. B gennem rollen som ulv (B*). Dermed skaber de sammen en fælles form, nemlig C. C er det fiktive rum som indeholder A* og B*, som er det fiktive rum. Hvis ikke A bliver i A* udtrykket og er indforstået med C, så ville B heller ikke kunne blive i B* udtrykket. Sådan er alle deltagere bevidste om sig selv, hinanden og rollen på en gang og forholde sig til den måde sin rolle vil reagere i det forskellige situationer. Deltagerne skal forholde sig til at have en oplevelse i fiktionen og af fiktionen på samme tid. Samtidig foregår der en erfaringsudveksling for deltagerne og deres roller. (A <->A*). Sådan er det muligt igennem en dramaproces at etablere ny viden, som består dels af bevidstgjort, tavs og før symbolsk viden[4].Med andre ord: Er man sig selv, men går også ind i en rolle. Derved skabes den æstetiske fordobling. Når man er i rollen, både som ulv og gris, skaber man et fælles rum og historie sammen, hvor alle skal være indforstået med, at man er i et fiktivt univers.

10 grundråd om teatersport

Vi har valgt at beskrive de første fem grundråd, da de er de vigtigste at have i mente, når man laver dramalege.

Accepter alle bud

  • Det betyder at man skal acceptere alle sine medspilleres forslag, når man improviserer. Det gælder altså om ikke at vurdere, blokere eller kritisere. Man må ikke blokere handlingen ved at sige nej til et tilbud.

Samarbejde – hjælp hinanden

  • Det er vigtigt at alle bud accepteres, fordi teatersport er baseret på samarbejde. Man indretter sig efter eller tilpasser sig hinanden, og man bygger videre på hinandens idéer

Brug din første idé

  • Man skal ikke anstrenge sig for at være genial. Man skal bruge sin første idé og indskydelse og stole på at det man siger spontant er godt nok. Og at de andre ellers vil redde en. Jo mere man forsøger at være genial, jo mindre originalt bliver resultatet.

Stol på din fantasi

  • Man skal lade ens egen fantasi komme til udtryk. Det handler om ikke at vurdere eller forkaste ens egne idéer i situationen. Man skal ikke anstrenge sig for at være morsom eller original.

Giv og tag imod tilbud

  • For at være en god teatersportspiller skal man både kunne tilbyde ens egne idéer og tage imod de andres tilbud. Det er en svær balance. Meningen med teatersport er ikke at en enkelt fører sig frem, men at man i samarbejde bruger alle bedst muligt.

Referencer:

[1]Hvis du vil læse mere om interaktiv teater læs mere påhttps://xenodoxia.dk/hvad-er-interaktivt-teater/– siden er aflæst d. 22/4-2019

[2]Æstetik og læring – Austring & Sørensen, 2006, s. 30

[3]Æstetik og læring – Austring & Sørensen, 2006, s. 166-169

[4]Æstetik og læring – Austring & Sørensen, 2006, s. 172-174

pucf17-ku06d