Kulturforståelse i børnehøjde

Målet med vores projekt er at fremme børnegruppens bevidsthed om de forskellige kulturer, der er repræsenteret i børnegruppen. Projektet adresserer flere essentielle aspekter. Vi stræber efter at skabe en bro mellem de sociale arenaer, som børnene agerer i, i dagligdagen. Projektet sigter mod at danne børnene og bidrage til at øge deres forståelse for kulturmangfoldighed. Vi vil gerne skabe en forbindelse mellem børnenes hjem og institutionen. Dette vil vi gøre ved at inddrage forældrene i projektet, for at skabe en stærkere forbindelse mellem børnenes hjem og institutionen. 

Projektet skal bidrage til børnenes forståelse af medborgerskab og gøre dem til verdensborgere. Ved at børnene får en forståelse for, at de er en del af et større samfund og verden, er vi med til at fremme deres følelse af medborgerskab og sociale ansvarlighed som verdensborgere. De forskellige kulturmøder børnene møder gennem projektet kan bidrage til at skabe en sjov og engagerende læringsoplevelse, hvilket kan bidrage til at øge børnegruppens trivsel. 

Projektet er i overensstemmelse med dagtilbudsloven og FN´s børnekonvention, hvilket sikre at det opfylder de nødvendige juridiske standarder for børneinstitutioner. 

Samlet set er målet med dette projekt at skabe en berigende og inkluderende lærings oplevelse for børnene, der udvider deres horisonter, fremmer tolerance og kulturel åbenhed og styrker deres tilknytning til deres institution og samfund.

Vi har i forbindelse med vores VK forløb arbejdet med målgruppen børnehavebørn i alderen 3-5 år.

 

Projektets indhold

I dagligdagen har vi haft fokus på kulturel mangfoldighed gennem samtale om måltider, traditioner, familieformer og værdier. Dette har vi fået repræsenteret gennem “Barnets hus”, som er en planche, det enkelte barn har udarbejdet i samarbejde med hjem og institution. Planchen er formet som et hus eller lejlighedskompleks og indeholder billeder og overskrifter om barnets familie og hjem, herunder hvad der er særligt betydningsfuldt for det enkelte barn.

  • Camilla, Emma, Laura & Susin 

Begreber:

  • Intersektionalitet
  • Komplekse kulturbegreb
  • Social kapital

 


puce21-ki04
puce21-ki04