Gruppe 5: Hakan, Suzan, Maria & Marcus. 

 Vi er fire studerende der har valgt “kulturmøder og interkulturalitet” som vores valgfag. På vores valgmodul har vi valgt at arbejde med kulturmøder i SFO. Kulturmøder er et stort emne, og derfor har vi valgt at fokusere på accepten og inddragelsen af kulturen herunder traditioner fra den muslimske tro. Arbejdet med kultur kigger på to grundsyn af forståelse, den beskrivende og den komplekse kulturforståelse.

Vores feltarbejde udspillede sig på en SFO på en skole i Vallensbæk, hvor en stor del af børnene har en anden etnisk baggrund end dansk, og igen er en stor del af de børn med muslimsk baggrund.

På vores feltarbejde var vi opmærksomme på at vi gerne vil bruge forskellige metoder til at undersøge kulturmøderne derude. Vi har blandt andet gjort brug af observation, deltagerobservation samt interview. Vi interviewede lederen, hvor der blev stillet nogle dybdegående spørgsmål med hensyn til blandt andet arbejdet med inkludering af andre højtider end de traditionelle danske. Her fandt vi ud af at institutionen hverken pynter op til eller fejrer Eid. Derudover brugte vi også børneinterview til at få et indblik i børnenes kulturelle baggrund og legerelationer.

Ud fra det interview analyserede vi ud fra begreberne og perspektiverne: Identitet, etnicitet og den interkulturelle kompetence. Da vi kiggede nærmere på interviewet, fandt vi frem til nogle forskellige interessante pointer. Blandt andet at lederen giver udtryk for hun viser forståelse for andre kulturer, og prøver at være inkluderende, men ikke nødvendigvis er så inkluderende som ønsket.

Derfor valgte vi til vores intervention at vende tilbage til SFO’en og udføre en aktivitet. Den aktivitet er tilrettelagt ved hjælp af SMTTE-modellen.

Til interventionen skulle der laves et kreativ-værksted hvor børnene kunne komme og lave jule- og eidpynt. Dette for at børnene der ikke kender til Eid kunne blive introduceret til det, og dem der i forvejen fejrer Eid kunne få en del af deres kultur med i deres SFO.

På dagen for interventionen kom vi i god tid, forberedte og klar til at udføre vores aktivitet. Da værkstedet åbnede, var vi klar med skabeloner, og materialer til børnene. I starten var det kun nogle få børn der kom, og begyndte at klippe-klistre. De viste stor interesse for, hvad de skulle lave og dem med muslimsk baggrund udviste stor begejstring da de fik at vide de skulle lave Eid-pynt. Da der kom flere og flere børn til begyndte nogle børn, der ikke havde muslimsk baggrund at spørge, hvad Eid-pynt var. Og der var børnene der havde kendskab til den muslimske tro, hurtige til og forklarede og fortalte, om Eid, deres pynt og sågar, hvad de havde på af tøj når de fejrer Eid.

Responsen fra børnene var rigtig god, og nogle sagde det var den bedste dag de havde haft og ville ikke hjem da de blev hentet.

Hvis vi skal forholde os lidt kritisk til os selv, kom der hurtig rigtig mange børn, og det blev svært at være nærværende ved børnene, så man ikke havde tid til at tale med børn om deres højtid. Vi skulle have været bedre til at holde en begrænsning på maks. antal børn vi havde inden i værkstedet, fordi det kunne godt blive lidt uoverskueligt.

 

SMTTE-model over aktivitet til intervention:

Sammenhæng: Ud fra vores interview med lederen, har vi vurderet at institutionen ikke vægter andre kulturer lige så højt som den danske, og derfor har børnene ikke et særlig stort kendskab til hvad der findes ud over jul af højtider. Derfor vælger vi den her aktivitet for at udvide børnenes horisont.

Mål: Vores mål med interventionen er at skabe en kultur, hvor børn får indsigt større indsigt i hinandens kulturer. Målet er blandt andet at børnene skal få en udvidet indsigt i andres højtider herunder den islamiske tradition Eid.

Tiltag: Med interventionen vil vi gerne skabe to værksteder, hvor der laves jule- og eidpynt som kan komme i kasser og gemmes til når højtiden kommer, så man kan tage det frem og pynte op, så der bliver gjort opmærksom på andre højtider end de traditionelle danske højtider.

Tegn: Vi vil gerne se om børnene viser tegn på nysgerrighed og forståelse for andre kulturer. Om de viser tegn på nysgerrighed omkring at besøge begge værksteder.

Evaluering: Under aktiviteten vil vi løbende evaluere og hvis det fx er svært at tiltrække børnene til værkstederne, vil vi reflektere over, hvordan vi kan ændre rammerne så børnene finder en større interesse i aktiviteten. Efter aktiviteten vil vi også evaluere på om vi synes vi har været med til at give børnene en større indsigt i andre kulturelle højtider end deres egen.

 

puce17-ki01
puce17-ki01
puce17-ki01