Vi under vores valgfagsperiode lavet feltarbejde i Mjølnerparken. Derfor vil vi gerne arbejde med vores forståelse af begrebet modborgerskab, da vi har beskæftiget os med en målgruppe, der ønsker at tage del i samfundet, ønsker jobs, uddannelse og bolig, men oplever at dette kan være udfordrende. Vi har arbejdet med unge drenge fra Mjølnerparken i alderen 15-25 år, og undersøgt, hvordan de opfatter dem selv og deres rolle i det danske samfund. Her har det været tydeligt, at der er en følelse af at være ekskluderet og uønsket. De oplever at skulle arbejde ekstra hårdt for at opnå de samme muligheder samt vilkår som deres etnisk danske venner. I Danmark pryder vi os af at være et inkluderende land, der går ind for integration, retfærdighed og lige muligheder for alle borgere. Dog er det blevet tydeligt under vores feltarbejde, at der er nogle udfordringer med dette i praksis. Dette vil vi med vores aktivitet gerne prøve at tydeliggøre.

I udførelsen af aktiviteten ville vi kunne møde udfordringer ift. at belyse vores valgte dilemma, hvis alle i gruppen oplever at være 100% lige, da differencen/uligheden vi har oplevet i felten ikke vil blive tydelig.

For at tydeliggøre netop dette, vil vi lave en aktivitet kaldet ‘privilege walk’. Her har vi forberedt nogle spørgsmål som vil blive læst op. Disse spørgsmål er lavet ud fra nogle kategorier vi har erfaret giver mere eller mindre social kapital og adgang til samfundet.
Alle deltagere skal starte på den samme startlinje, og i takt med at spørgsmålene bliver læst højt, skal dem der kan ligge genkendende til udsagnet træde et skridt frem. Når alle spørgsmålene er læst højt, skal deltagerne forsøge at nå den samme mållinje, med med start fra det sted de står.
Aktiviteten vil finde sted i de tildelte lokaler, så vi vil gøre plads, og start og mållinje vil være tegnet op på gulvet. 2 fra gruppen vil læse spørgsmålene højt, og de resterende 3 i gruppen vil selv deltage i aktiviteten.

Målet med vores aktivitet er at undersøge og tydeliggøre de parametre, der påvirker individets muligheder i samfundet. Vi ønsker også at belyse, at folk har forskellige udgangspunkter, og at ligestilling dermed ikke nødvendigvis bliver til ved at give folk de samme hjælpemidler, men at ligestilling bliver til ved at tilpasse hjælpemidler og ressource alt efter individets behov.
Til sidst ønsker vi at tydeliggøre over for deltagerne hvordan kategorisering og stigmatisering påvirker menneskers liv, samt starte en debat om netop dette, og høre hvad vores medstuderende tænker vi som pædagoger kan gøre for at bekæmpe dette.

Vi vil holde øje med om der er en tydelig afstand mellem folk efter de oplæste spørgsmål. Vi vil gennem dialog adspørge vores deltagere om de kan nikke genkendene til det belyste dilemma.

Vi vil være opmærksomme på om folk har lyst til at deltage i en dialog om, hvordan vi kan komme denne ulighed til livs, og observere om nogle af vores deltagere oplever at have fået et mere nuanceret blik på med- og modborgerskab.

puce20-ki03
puce20-ki03