Interventionernes form, indhold og årsag:
Vi har afholdt en intervention/aktivitet i en SFO, hvor vi har haft fokus på at give børnene en forståelse af mangfoldighed blandt køn.
Aktiviteten ligger i, at børnene vil blive bedt om at tegne to børn. Herefter vil vi snakke om deres tegninger. Vi medbringer også nogle tegninger, hvor vi har forsøgt at blande ‘’typiske’’ kønsforståelser så meget som muligt. Vi gik i dialog med børnene om tegningerne, for at få dem til at reflektere over, at der er mange måder at være sit køn på. Vi valgte at lade børnene tegne, for at bruge deres personlige udtryk som afsæt for dialogen.  

Vi har valgt at lave en ny aktivitet til seminar dagen, som er mere passende til målgruppens alder og refleksionsniveau. Denne aktivitet vil blive udført som et Mads og Monopolet radioshow, hvor der vil være fokus på at give vores medstuderende en forståelse af de kønsstereotyper, vi mener er gældende i vores samfund og samtidig udfordre dem.

Formålet med vores intervention er, at give vores medstuderende et indblik i, hvordan kønsroller kan forstås ud fra det komplekse kulturbegreb i forhold til det beskrivende kulturbegreb.

Kulturteoretisk grundlag
Vi vil beskrive hvordan kultur kan forstås og forklare det beskrivende og det komplekse kulturbegreb.

Kultur handler blandt andet om, hvordan mennesket skaber betydning og mening med sin tilværelse. Kultur er det, som man fortolker ens eksistens igennem og handler efter. Det er den måde hvorpå vi indgår i sociale relationer (Jensen 2014: 35).

Det beskrivende kulturbegreb:
Det beskrivende kulturbegreb går ud på, at kultur er noget vi er. Det er en måde at forklare andres handlinger på. Man forsøger at finde frem til, hvilke træk man har til fælles indenfor en kultur, og hvilke træk der adskiller den valgte kultur fra andre kulturer. Det beskrivende kulturbegreb prøver at finde nogle generelle holdepunkter og nedfælder lovmæssigheder i forhold til hvordan kulturer er (Jensen 2014: 27-32).

Det komplekse kulturbegreb:
Kultur er noget vi gør og ikke noget vi er. Vi er alle subjektive individer og derfor vil der altid findes flere sandheder omkring hvordan man gør kulturer. Det vil sige, at man ser det som, at der er flere forskellige måder at være på i en kultur, da der ikke kun er én sandhed eller lovmæssighed om hvordan man skal være. Kulturen er i en dynamisk udvikling og bliver forstået, gennem brugen af vores fortællinger og diskurser. Man fortolker dermed den virkelighed man studerer (Jensen 2014: 35-41).

Litteratur:
Jensen, I. (2014). Grundbog i kulturforståelse. (1. udgave, 4. oplag). Samfundslitteratur

Skrevet af Charlotte, Julie og Marie
CPE15o-KI12
CPE15o-KI12
CPE15o-KI12
CPE15o-KI12
CPE15o-KI12
CPE15o-KI12
CPE15o-KI12
CPE15o-KI12