Lær at slå kolbøtter

 

Indledning:

Når barnet har et godt motorisk fundament, giver det barnet en god selvfølelse, hvilket også i sociale sammenhænge vil hjælpe barnet til større fysisk aktivitet (Anne Bahrenscheer, 2018, s. 108).
Vi har taget udgangspunkt i en aktivitet for en gruppe vuggestuebørn der omhandler det at lære at slå kolbøtter. Det lyder måske simpelt, men det kræver rigtig meget styrke af kroppen og først og fremmest, at de primære sanser som kinæsthesisansen, taktilsansen og vestibulærsansen er styrket og øvet.
For at beskrive vores aktivitet har vi valgt at lave en didaktisk plan inspireret af Hiim og Hippes model som beskrevet nedenfor:
Aktivitetsplan

Navn: Børnene skal lære at slå kolbøtter

Antal deltagere: 6 Børn og 2 voksne
Alderstrin: 1½ til 2½ år

Forberedelse: Vi viser og taler med børnene om hvordan man slår en kolbøtte.
Materialer: blødt underlag – fx en lang ”rullemadras”, en skumgummi trekant.

Metode: Hvad var børnenes deltagelsesmuligheder.
Børnene skulle imitere den voksen, der vejledte barnet til at slå en kolbøtte og støtte op om barnets mulighed for selv at kunne slå en kolbøtte.

Læring/kompetenceudvikling: Barnet udvikler læring om kropsbevidsthed, herunder styrkelse af kinæstesi-, vestibulær- samt taktilsansen. Derudover styrkes de sociale kompetencer, det at vente på tur og det at være en l af et fællesskab. Dette hænger sammen med flere af læreplanstemaerne.

Trin for aktiviteten:
1. Vi starter med at børnene skal rulle som træstammer – som opvarmning.
2. Dernæst lader vi børnene gå op ved hjælp af trekanten hvor en voksen står klar til at tage imod og hjælpe barnet med at få hovedet ned til benene og svinge sig rundt.
3. Efter nogle gange hvor børnene bruger trekanten prøver børne uden hjælpe trekanten.

Refleksioner efter aktivitet: Efter aktiviteten vil vi have en dialog, hvor vi taler om hvordan det gik med aktiviteten. Var alle børn med til at slå kolbøtter? Hvis ikke alle børn havde lyst til at deltage, hvad gjorde de gøre i stedet for? (pædagogisk bagdør) Hvor ofte skal vi lave denne aktivitet med børnene? Vi ønsker på sigt at se en automatisering og generalisering – den motoriske læringsproces af deres bevægelser i aktiviteten og derfor skal vi overveje hvor ofte vi skal lave aktiviteten, idet det kræver træning og erfaring (Anne Bahrenscheer, 2018, s. 116). Skal vi forberede børnene bedre på aktiviteten inden vi slår kolbøtter igen?

Tegn på læring: Det kan fx være at børnene begynder at slå kolbøtter på stuen eller snakker om at vi skal hjælpe dem med at slå kolbøtter.
Referencer
Anne Bahrenscheer, K. K. (2018). Kap 10 – Bevægelse i et sansemotorisk læringsperspektiv. I K. K. Anne Bahrenscheer, Bevægelse, leg og sundhed. København: Hans Reitzels forlag.

Billeder vi har brugt, er taget med forældretilladelse i Lisbeths institution – dec. 2018.

AFLEVERET – 12/12-18.
ANSLAG – 2530
MODUL I

GRUPPE – 4
Vejleder – Eva Rose Rechnagel

Katrine Lorck 131170712
Pierre Milling 131170710 – Lisbeth S. Pedersen 131170718

KP- Campus Carlsberg Hold CPF17b-SB11