Målet med vores aktivitet: 

Målet med vores lege er at få børnene bevæget sig og styrke fællesskabet. Vi har valgt at planlægge, udføre og evaluer to aktiviteter til seminardagen, som er rød, gul, grøn – stop og stop dans. Vi har valgt de to lege, da der er læring og forståelse, samt træning i at få øvet på balancen. Det vil være interessant at skabe nye viden omkring andre lege, som har en betydning for barnets mentale samt fysisk sundhed. Vi har taget udgangspunkt i to sjove lege så de er motiveret og aktiv deltagende i forløbet. Pædagoger kan også deltage i legen med børnene og være med til aktiviteten. Børnene kan lide når voksne deltager de synes det sjovt. 

Definitionen af leg er bredt, dog er lege er ikke bare en leg, men har en indflydelse på læring. 

Aldersgruppe: 

Vores leg kan leges i alle aldersgrupper, dog har vi taget udgangspunkt i vuggestue/børnehave, da vores specialisering område er dagtilbud. Vores første leg som er rød, gul, grøn – stop er svarende til 4-5 år og stop dans er lidt nemmere og dermed svare til store vuggestuebørn som svarer til alderen 2-3 år.

Vores fokuspunkter er at se udvikling i børnenes balance, forståelse og hørelse, da legene går ud på at stå helt stille når der bliver sagt stop og når musikken stopper.  

Deltagerantal, fysiske rammer og materialer: 

Deltagerantal i rød, gul, grøn – stop er meget afhængig af hvor mange børn der er i en stue, samt størrelsen af rummet. Hvis man leger det ude i legepladsen, er det lige meget, jo flere jo sjovere er det. Hvis man er inde på en motorikrum, ville vi tage udgangspunkt i 12-14 børn så de kan få lov til at bevæge/løbe frit rundt. Ift. materialer er der ikke noget bestemt der skal bruges andet end et rum. 

Deltagerantal i stop dans satser vi på omkring 6-7 børn, på en stue, da de er små og skal have overskud til alle de udtryk, og til at holde balancen uden at falde. Materialerne vi skal bruge til stop dans er en god sang (vi har valgt baby shark) der tiltrækker deres opmærksomhed og en højtaler til at afspille musik på. Vuggestuebørn bruger sangens fagter (baby shark). Børnene bruger glæde ved at bruge kroppen i en leg og mere tilrettelagte fysiske udfordringer. 

Didaktiske overvejelser: 

Ud fra børnenes deltagelse, har vi valgt at udvikle børnenes motorik i fællesskab og udforske samt eksperimentere deres kroppe ved at lave forskellige bevægelser, så børnene kan se hvad de kan bruge deres kroppe og hvordan deres kroppe reagere i at være i socialt samspil. 

Vi har valgt at tilrettelægge vores aktivitet ud fra SMTTE-modellen, med henblik på at komme ind på alle fokuspunkter og forbedre os på hvad der kan ændres undervejs. For at opnå vores mål har vi valgt at planlægge, gennemføre og evaluere vores læringsaktivitet.

 

Fatima Sankari & Ûmmü Gülsüm Yildirim puce19-sb02 

puce19-sb02
puce19-sb02