Leg med forskellige trykformer

Som pædagogstuderende på Københavns Professionshøjskole har vi gennem vores valgfag kreative udtryksformer – Billede og værkstedsarbejde, blevet introduceret til forskellige måder at udtrykke sig på inden for tryk. Vi har fået ny viden om forskellige materialer man kan bruge indenfor arbejdet med tryk, og har erfaret at der findes mange muligheder. Vi er blevet klogere på æstetiske udtryksformer og deres forskellige måder at komme til udtryk på gennem læreprocesser. Vi har oplevet hvordan farvesammensætninger og forskellige former kan skabe unikke udtryk.
Denne form for aktivitet kan nemt tilpasses til forskellige brugergrupper, og det var blandt andet dette der var med til at fange vores opmærksomhed og interesse for tryk. Tryk giver mulighed for at udfolde sig og styrke evnen til at bruge sin fantasi, leg, kreativitet, finmotorik, sans og æstetiske formsprog.
Vi har valgt målgruppen dagtilbud, men med henblik på at aktiviteten også skal kunne justeres til skole fritid.
Ude i praksis afprøve vi aktiviteten med en børnegruppe på 4, og det erfarede vi fungerede godt. Ved at tage en lille gruppe børn på 4 til 2 voksne, oplevede vi at det giver bedre mulighed for tættere kontakt og dialog med børnene. Det gav også mulighed for at gå mere i dybden i børnenes værker og børnene havde nemmere ved at koncentrere sig om egne tryk, samt at holde fokus under dialoger. 

Vores aktivitet er udarbejdet ud fra Malcolm Ross modellen, som beskriver de vigtige elementer i etableringen af en æstetisk læreproces, som i dette tilfælde er vores aktivitet. Det er vores impulser der sætter hele processen i gang og impulsen kan komme fra indtryk der giver lyst til at skabe noget. Derfor vil vi når vi udfører aktiviteten deltage aktivt i processen, for at støtter brugerne, give inspiration, motivation og impuls. Aktiviteten kan sagtens udføres over flere dage, for ved at gentage tryk processen over et kort eller længere forløb, vil børnene bedre kunne mestre nye måder at udtrykke sig på.
Vores aktivitets fysiske rammer og selve processen kræver ikke et bestemt rum eller tidspunkt, men det kræver plads til at kunne udfolde sig med de forskellige kollektive tryk. Pædagogen kan dog selv sætte rammer for brug af materiale eller tid, ligesom vi selv har valgt at gøre. Til aktiviteten skal der bruges flere materialer som bl.a. maling, papir eller andet underlag og tryk materialer.

På dagen hvor de andre studerende skal afprøve arbejdet med tryk vil vi starter med at dele folk op i to grupper. Derefter for begge grupper udleveret et langt, stort stykke papir og tre forskellige farver maling bestående af farven rød, gul og blå. De to grupper får to forskellige slags materialer. Gruppe et for vatpinde og vatrondeller, og gruppe to for skabeloner lavet af gulv underlag. Når Begge grupper er klar, bliver et ur sat igang og grupperne må nu begynde at arbejde med materialerne. Efter 5 minut ringer uret og der bliver nu sat meditations musik på i de resterende 5 minutter. Grupperne arbejder fortsat videre. Når tiden er gået runder vi af og får feedback. 

Vi ønsker med vores aktivitet at stimulere deltagernes impuls og dermed håber vi på at de tør udfolde deres æstetiske udtryksformer. Vi håber på at få skabt to store værker hvor der ses en tydelig forskel på tryk temaer, samt kreativitet niveauet, alt efter de brugte materialer. Dette håber vi på, da formålet med forskellige værker og materialer er at udfordre kreativitetens udfoldelse. Dette er også gældende med hensyn til afspilning af meditations musikken, hvor vi håber på at se en forskel på gruppernes fordybelse. Ved at samarbejde om at lave et fælles tryk maleri, får vi skabt det fælles tredje, da vi er sammen om at skabe noget større. Deltagerne skal undervejs i processen få en fornemmelse om hvordan tryk arter sig på papiret, og opbygge erfaringer med at trykke med forskellige materialer, og få føling af hvor meget maling påvirker trykkes forskellige udtryk.

 

  • Christian Riiber, Zainab Al-sakkafi, Melissa Munch og Sofie Johansen

 

Billeder af de former for tryk vi har lavet i undervisningen: 

Billeder fra udførsel i praksis:

 

 

 

 

pucf20-ku05v
pucf20-ku05v
pucf20-ku05v
pucf20-ku05v
pucf20-ku05v