I dag skal deltagerne arbejde med ler. De skal lave forskellige ting individuelt og i grupper, på tid.

Vigtige anvendte teknikker:

Kunne bruge udleverede redskaber, til at forme ler med.

Faglige kernebegreber:

Malcolm Ross – model

Modellen illustrere de elementer Ross mener skal være tilstede, for at man får det optimale ud af en kreativ aktivitet. Vigtigst er impulsen i midten, da den vækker interessen for emnet. Legen er også vigtig da han mener at man træner sin kreativitet bedst ved en legende tilgang – det skal være sjovt.

Trageton – ukontrolleret/kontrolleret

Vi lægger også vægt på Arne Tragetons teori om det ukontrollerede til det kontrollerede. At jo mere et barn bliver sanse stimuleret, med en ting eller materiale, jo mere kontrollerede bliver deres bevægelser og håndtering, når de kommer i kontakt med givende emne.

Didaktiske pointer:

Sanse stimuli – subjekt verden til objekt verden (Fantasi til virkelighed)

Vigtige rammeforudsætninger:

Vi ønsker ler, power point projekter, redskaber til formning samt at deltagerne er klar til at bruge hænderne og tør springe ud i nye udfordringer.

Formidling:

Vi ønsker at lægge ud med at forklare om udvalgte relevante teorier, ved hjælp af power point og herefter stimulere deltagernes lyst til deltagelse og kreative sider, ved at vise billeder af de muligheder de har, når de skal forme en figur af ler.

 

Vi glæder os til at møde jer

Hilsen Andreas, Rose & Line
CPF16o-KU14V
CPF16o-KU14V