KREATIVE UDTRYKSFORMER

MUSIK  

Kort præsentation

Vi har i gruppen været ude og observere den eksisterende musikalske praksis i en 2. klasse på en folkeskole i Frederiksberg Kommune. Vi observerede én af deres musiklektioner, og påtog os forskellige observationstyper- henholdsvist den deltagende, iagttagende deltagende og iagttagende position. Efterfølgende har vi været ude og lave en aktivitet på baggrund af vores observationer af børnegruppen og musiktimen.

 

Didaktiske overvejelser

Vi har tilrettelagt vores aktivitet ud fra SMTTE-modellen. Vores tanker med aktiviteten har været, at få børnenes indtryk i spil således, at vi skabte et rum for, at de kunne udarbejde et udtryk gennem musikken. Vi ville udfordre børnenes skabende proces, så de gennem musikken og fantasien, kunne omdanne indtryk til udtryk i form af et endeligt produkt, som i vores eksperiment var en tegning. Derudover har vores tanker været at se dette forløb som en proces, hvor aktiviteten har skulle give børnene en forsmag på en kreativ udtryksform. Vi vil i vores videre arbejde lave endnu en musikalsk aktivitet med børnene, som skal give dem en oplevelse, hvor de er aktivt deltagende i den musikalske samspilsproces. Det vil sige, hvor de aktivt er med til at skabe musik.

Sammenhænge: Vores forudsætning for at lave aktiviteten har været, at vi i vores egen musikundervisning har været opmærksomme på, hvordan forskellige musikgenrer har påvirket os og vores tanker. Vores forventning er, at aktiviteten vil sætte gang i nogle tanker og skabe nogle indtryk for børnene.

Mål: Derudover forventer vi, at vi med aktiviteten, skaber et rum, som omdanner børnenes indtryk af musikken, til et æstetisk udtryk via deres oplevelser, tanker og følelser.

Tegn: Gennem aktiviteten har vi observeret, hvordan børnenes formidling af tanker samt kropssprog kom til udtryk.

Tiltag: Vi delte klassen op i 2 grupper. Det ene hold blev i klassen, det andet hold gik ud i et andet lokale. Børnene satte sig til rette med et papir og blyant foran sig. Det ene hold blev nu præsenteret for et stykke klassisk musik og det andet for tre rock/heavy metal numre. Vi inviterede dem til at tegne, hvad de følte, når de hørte musikken. Selve tegneopgavens varighed var omkring 10-15 min. Vi skabte to forskellige rammer, og var nysgerrige på, hvordan børnene hver især opfattede indtrykkene, og om de forskellige genrer havde indflydelse på deres skabende proces.

Evaluering: Vi evaluerede med børnene efter de havde hørt musikken, så alle børnene kunne fortælle hvad de havde tegnet og hvad deres tanker bag tegningen var.

 

Oplæg – 23-2-2018

Jannick, Mathias, Mia, Caroline – Gruppe 9

Holdnummer: CPF16-KU18M

 
CPF16o-KU18M