Vi er en gruppe på 5 studerende, som har været på valgfaget ´Kulturmøde og interkulturalitet´. Vi har på dette valgfag tilegnet os forskellig teoretisk viden og fået bekendtskab til forskellige kulturbegreber og kulturforståelser.

Vi har som gruppe arbejdet med kulturmøder i daginstitutioner, og hvordan leder og personale håndtere multi-kulturel diversitet i den daglige praksis. Og derigennem blevet klogere på hvordan man i praksis bedst muligt kan arbejde med forskellige kulturer, som børn og deres familier har med sig.

Dette har vi arbejdet med igennem et feltarbejde bestående institutionsbesøg, deltagerobservationer og interviews, som vi efterfølgende har analyseret. 

På seminardagen vil vores workshop vil vi lave en aktivitet, som først vil bestå af et oplæg, som vil omhandle vores tidligere feltarbejde og de problematikker vi fandt interessante.
Vi vil kort komme med et eksempel for at give de andre studerende et bud på hvilke tiltag vi selv ville have lavet, hvis dette var muligt. 

Derefter vil vi inddrage de andre hold fra den sammensatte gruppe i en dialog, hvor vi vil høre deres bud på evt tiltag, der kan forbedre de problematikker som vi så i vores tidligere feltarbejde. 

Vi vil give dem nogle fokusområder, som vi håber vil inspirerer og gøre det nemmere for dem til at bidrage i den dialog vil ønsker at skabe. 

Vi ønsker at denne dialog kan vække deres interesser og gøre at de vil reflektere over egne interkulturelle kompetencer. 

Fokusområder:

 • Forbedre samarbejdet mellem institutionen og forældrene. Skabe en gensidig anerkendelse og forståelse. 
 • Give børnene en større forståelse for at der er andre
  kulturer. 

Til sidst vil vi lave en fysisk spørgeundersøgelse, hvor vi har delt lokalet op i 2 felter, enig og uenig.
Vi vil komme med flere udsagn, hvor de deltagende skal tage stilling til hvilket felt de vil stille sig i, og dermed give deres holdning til kende.

 

Udsagn:

 • Der skal serveres halal i dagtilbuds madordningen.
 • Man må gerne bruge andre sprog end dansk, som ressource til at opnå større forståelse mellem personale og familier. 
 • Man skal fejre kristne traditioner i dagtilbud fx. jul, påske osv. 
 • Man skal fejre eid i daginstitutionen.
 • Etnisk danske børn, møder større forståelse/sympati i dagtilbud.
 • Børn med anden etnicitet har lige så gode vilkår i dagtilbuddet.
 • Den danske institutionskultur er tilpasset alle kulturer.
 • Danske daginstitutioner er dygtige til at inkludere og arbejde med flerkulturalitet. 

 

Stine, Ditte, Ida, Rabia & Mikkel – gruppe 8

puce19-ki02