Af: Nicolai, Dennis & Jonas

Vi lever i en tid hvor vi er omringet af digitale medier konstant, stort set alle ejer et digitalt medie. Vi bruger de digitale medier til at kommunikere, skaffe information og skabe vores identitet på sociale platforme. Digitale medier kan i pædagogisk praksis bruges til at skabe rum for samarbejdsøvelser, kreative læreprocesser, udvikle æstetiske kompetencer. Dermed skabes der nye forståelser af digitale mediers brug og mulighederne heri. Dette kan gøres igennem filmproduktion, spilskabelse, emnearbejde, eventyrer mm. For at kunne arbejde målrettet med digitale medier i pædagogisk praksis, kræver det at man danner sig et overblik over målene for aktiviteten og hvilken proces børnene skal igennem for at opfylde disse mål. Det er essentielt at man gør sig didaktiske overvejelser for at sikre målopfyldelse med aktiviteterne, evt. ved brug af Hiim og Hippes didaktiske relationsmodel.

Vi har deltaget i et internationalt samarbejdsprojekt mellem Danmark og Ghana. Dette projekt er igangsat af Gentofte kommune i samarbejde med UCC. I forlængelse af det, besøgte vi en projektetinstitution, for at lave en film om hverdagen i en dansk institution.

Dette projekt skabte rammer for inddragelse af børnene i filmprocessen. I denne omgang brugte vi iPads som det digitale medie. Børnene fik til opgave at filme både indendørs og udendørs i deres institution, filme deres yndlingssteder, legetøj og hinanden. Ydermere sammenfattede vi en video, der afbilleder dagligdagen i en typisk dansk institutions dagligdag. Ved brug af iPads er det muligt at få skabt indsigt i digitale medier og deres muligheder samt udvikle den enkeltes digitale dannelse. I denne sammenhæng er det relevant at nævne teoretikere som Dewey, Rousseau og Kerchensteiner der alle anvendte med begrebet “learning by doing” hvor læring opnås ved at børnene danner deres egne erfaringer gennem brugen af de aktuelle medier og tilhørende værktøjer.

Digital dannelse handler overordnet om at besidde viden og kunnen i et omfang der gør den enkelte i stand til at deltage i det moderne samfund og den tilhørende kultur. Vores viden og færdigheder på det digitale område er med til at udvikle vores identitet samt skabe indsigt i os selv og den verden vi agerer i. Altså opstår muligheden for et større kulturelt perspektiv.

Som pædagog i det moderne samfund, bør man forholde sig til, hvordan man gennem praksis skaber rammer, som giver børnene mulighed for at lære nyt om digitale medier i forhold til dem selv og det samfund de lever i.

Vi vil fremlægge brugen af digitale medier på seminardagen. Herefter vil vi sammen med holdet lave en aktivitet, der viser et eksempel på hvordan digitale medier kan bruges i praksis.
CPF16o-MD11
CPF16o-MD11