Vi har valgt til seminardagen at lave et forløb der retter sig mod dagtilbudsområdet, med didaktiske overvejelser omkring æstetik, stemthed og dannelse. Vi udfører fem selvskrevne børnesange hvor deltagerne har mulighed for at være aktivt med. Der er b.la. En goddagsang, en vuggevise, en vredesang, og to sange om dyr. Sangene er både fagtesange, rammesange, og sange hvor deltagerne selv får lov til at spille på et instrument. 

På VK forløbet med fokus på kreative udtryksformer, arbejder vi meget med begrebet æstetiske læreprocesser og hvordan du pædagogisk understøtter disse. Derfor vil vi gøre brug af følgende moderne definition af Austring og Sørensen (2006).

“En æstetisk læreprocess er en læringsmåde, hvorved man via æstetisk mediering omsætter sine indtryk af verden til æstetiske formudtryk for herigennem at kunne reflektere over og kommunikere om sig selv og verden.” (Austring og Sørensen, 2006, s. 107).

Definitionen viser at en æstetisk læreprocess går fra en impuls fra omverden, til et æstetisk udtryk som kan være med til at udtrykke det nonverbale. Musik er det medie som vi her vælger at bruge og det er rammen for den æstetiske aktivitet.

Stemthed er et begreb som er vigtigt at have kendskab til når du arbejder med æstetiske læreprocesser,  begrebet beskriver hvor åben deltageren er for den æstetiske oplevelse (Austring & Sørensen, 2006, s. 163). Derfor kan vi når vi tilrettelægger æstetiske aktiviteter med børn, hjælpe dem til at blive stemte gennem b.la. fokus på hvordan vi indretter rummet, hvordan lyset er, baggrundsmusik, instrumenter, udklædningstøj, rekvisitter og narrativstruktur. 

Dannelse er en livslang process og filosoffen Lars Geer Hammershøj (2013) mener at børn bliver dannet og kreative gennem leg. Derfor er det vigtigt at have en legende tilgang til æstetiske aktiviteter, hvor børn får mulighed for at være medskabende.

Vores bidrag til kataloget indeholder en instruktion til hvordan man kan synge og spille en ud af de fem sange vi har med til seminardagen. Bidraget retter sig mod jer der gerne vil ud og øve jer på hvordan man på en nem måde, kan spille musik med børn. Den sang vi har valgt er en egen komponeret børnesang som har en narrativ struktur. Sangen fungerer som en ramme og børnene får mulighed for at være medskabende.

 

 Stribe Tiger 

Vi anbefaler at man bruger congas, klaver eller guitar til sangen. Sangen er forholdsvis simpel, derfor kan man vælge at bygge den op med flere instrumenter f.eks. percussion som kan være marimba, franskbrød osv.

I videoen kan man se hvordan sangen lyder og hvordan man spiller den på guitar: 1080p

(Tæller ind: 1, 2, 1, 2, 3, 4)

Forspil D, A, D, A,  

 

Dx4                          Ax3                

 

Tiger, tiger, stribe tiger nu går den på jagt 

Dx4                        Ax3                

 

Tiger, tiger, stribe tiger DU skal være på vagt

 

      Dx4                            Cx3                    G                    

For tigeren den er aldrig træt, den gemmer sig bag skov og krat (guitar klinger ud)              

(Tale) Men hvad mon den fanger denne nat?  (kanin, hest, gummistøvle ect.) .

2 runder calypso

Dx4                      Ax3                 

Tiger tiger stribe tiger nu er den blevet mæt

2 runder calypso

 

Der er til sangen en rammeplan for de didaktiske overvejelser, rammeplanen er inspireret af Sonja Svendsen (2016):

 

Vi håber i har fået inspiration til at gi’ jer i kast med at lave musik med børn.

Emma Stenbring, Jaya Westh, Jonas Geertsen, Louise Boldt

Litteraturliste

 

Austring, B. D. & Sørensen, M. (2006). Æstetik og læring: Grundbog om æstetiske læreprocesser. København: Hans Reitzels forlag 

Svendsen, S. (2016). Musikalsk samvær med børn i dagtilbud. I: Gravesen Thore David. (red.)  Pædagogik i dagtilbud (s.414-437). Hans Reitzels forlag.
puce18-ku01m
puce18-ku01m
puce18-ku01m
puce18-ku01m