Gruppe 3

Kultur i Urbanplanen

På modul H og I undersøgte vi hvordan det påvirker den enkelte unges kultur og identitet at vokse op i et område placeret på regeringens ghettoliste.

Som grundlag for vores oplæg og aktivitet på seminar dagen præsenteres her en kort beskrivelse af nogle af de begreber og teorier som vi har arbejdet med i forbindelse med vores projekt.

 

Kort om kultur

Kultur kan forstås på flere måder. Man kan have et beskrivende kultursyn, som kategoriserer mennesker i kulturer ud fra den baggrund de har – om de har familie fra Iran, Kina eller Danmark. I modsætning til dette ser vi kultur med et komplekst kulturbegreb, hvor kultur skabes mellem mennesker, hvilket betyder at man får blik for mennesket som et individ frem for en “kultur” (Jensen, 2017).

 

Kort om narrativ

Narrativer er de fortællinger som vi skaber ud fra vores oplevelser. Fortællingerne kobles sammen og forstås ud fra vores eksisterende forståelser. Disse sammenhænge er med til at skabe vores identitet og hvordan vi forstår verden.

Selv-andre-billede er et begreb der bunder i individets forståelse af sig selv ud fra andres handlen om individet – oplever individet f.eks gentagne gange at blive inviteret til samvær med andre, vil individet få en forståelse af sig selv som værende rar at være sammen med og derudfra en forståelse af selv selv som at være ‘god nok’ (Ritchie, 2012).

 

Kulturel Intervention

Under vores projekt blev vi opmærksomme på narrativers betydning for individers selvopfattelse. I den forbindelse indsamlede vi en række positive fortællinger fra urbanplanens beboere som vi har lavet til en podcast.

På seminar dagen  får alle udleveret en seddel, hvorpå de skriver hvor de kommer fra. (ud fra ens egen definition). Herefter sender man sin seddel videre til den næste i gruppen som så skriver hvordan de tænker folk fra det givne område er. Sedlen ender til sidst hos den der skrev sit område på, som nu skal reflektere over om denne kan identificere sig med det, de andre har skrevet.

Efter aktiviteten vil vi vise deltagerne vores podcast. Dette er med henblik på at indvillige i vores projekt samt belyse problematikkerne ved når eksempelvis regeringen via deres Ghettoudspil, fortæller historier om ghettoens beboere, uden at de har indflydelse på, hvilken historie de fortælles.

Vi vil med andre ord give de personlige narrativer tilbage, til dem der bedst kan fortælle dem.  

CPE16o-KI13
CPE16o-KI13
CPE16o-KI13