Figur 1                                                                         Figur 2

Vi har lavet et Remida- projekt med en gruppe børn i et børnehus, hvor vi gennem vores aktiviteter bidrager til at børnene får et kendskab til genanvendelse. Projektet omhandler en gåtur i nærområdet, hvor der samles materialer (Figur 1 og 2), samt en værkstedsdag, hvor materialerne bliver brugt til at lave et tog af mælkekartoner. ReMida er inspireret af historien om Kong Midas, der ønskede, at alt hvad han rørte ved, blev til guld. Ved at børnene får kendskab til forskellige materialer, som de lærer at adskille fra hinanden, benævne og kategorisere, er de igang med at udforske den naturvidenskabelige metode. Når børnene er i fællesskab med både børn og voksne om aktiviteterne og dermed også får sat ord på deres udforskning og læring, samt gør bekendtskab med nye begreber fra de voksne, så udvikles deres materialekendskab, og deres naturvidenskabelige viden styrkes (Broström & Frøkjær, 2015, s. 37). Børnehuset har et natursyn som kan beskrives med begrebet ‘Naturen som det grønne’, da de mener at livet på legepladsen og i nærmiljøet også kan give naturoplevelser (Edlev, 2012, s. 26). Et overordnet natursyn som institutionen hører ind under, er begrebet zoocentrisme (Ejbye-Ernst, 2015, s. 19).

Mål: Målet med aktiviteten er at børnene gennem indsamlingen i naturen og et kreativt projekt får mere viden om genbrug og genanvendelse. Vi har også fokus på den sociale bæredygtighed i vores projekt. På baggrund af forskellige læringsteorier, der fremhæver det sociale samspils store betydning for børns læring, har vi meget fokus på dette i håbet om at øge læringsudbyttet og samtidig styrke sammenholdet i børnegruppen, og derfor vil vi prøve at invitere børnene til åbne dialoger, hvor alle får mulighed for at bidrage med deres tanker og ideer, sådan at alle får en god oplevelse i det sociale samspil. Vi har altså både fokus på klimaet – og på social bæredygtighed.

Tiltag: Vi vil indsamle genbrugsmaterialer og ting fra naturen sammen med børnene én af dagene, hvor vi vil tale med børnene om forskellige tings nedbrydning i naturen, og hvor lang tid det tager. Herudover vil vi sammen med børnene undersøge og tale om de ting, vi finder. Vi vil være opmærksomme på at følge børnenes nysgerrighed og interesse, sådan at aktiviteterne bliver meningsfulde for børnene. De genstande som børnene finder på turen, vil senere blive anvendt i værkstedet. Figur 3 viser det færdige produkt.

Figur 3 Færdige produkt

 

Skrevet af: Sara Rebecca Vrist Nielsen, Kimberly Lindvig Fogt, Louise Graff Rossen
CPE16o-NU12