Naturterapi gennem VR-briller

Mål, rammer og målgruppe:

Vores mål med aktiviteten er at skabe rammer for pædagogiske forløb med naturvidenskabeligt udgangspunkt og fokus på naturoplevelser og -forståelse hos voksne over 18 år. Vi har valgt at tackle angsten for at komme udenfor ved hjælp af VR-briller, der viser naturmiljøer og -lyde, hvor vi naturligvis tilpasser behandlingen til den enkelte.

Deltager antal:

Vi har arbejdet med to voksne i alderen 18 og 19år. Dette har vi gjort med henblik på at kunne fokusere intenst på borgerens oplevelser og følelser under aktiviteten.

Vi har valgt en aktivitet med fokus på at reducere både indre og ydre stress hos borgere med psykiske lidelser ved at integrere naturterapi og mindfulness, både med og uden VR-briller. Vi er opmærksomme på, at denne tilgang ikke nødvendigvis passer til alle i målgruppen, og derfor arbejder vi med en differentieret tilgang.

Vi har udført aktiviteten på socialpsykiatrien, hvor vi her har VR-biller med i aktiviteten som det eneste fysiske element. Som tidligere skrevet havde vi to borgere med til at udfører aktiviteten. Vi sørgerede for at borgerne var med til at vælge en kategori som de ønskede. Det eneste krav vi lå inde med var, at det skulle have noget med naturen at gøre. Da vores borgere gik i gang med aktiviteten, afspillede vi blæsevejr-lyde og opfordrede dem til, at slappe af, nyde oplevelsen samt at have fokus på deres vejrtrækning. Vi oplevede at borgerne slappede af i aktiviteten og havde fokus på deres vejrtrækning undervejs. Deres fælles beskrivelse af oplevelsen var, at det tog dem væk fra, ’’det der var lige nu og her’’, men stadig til noget de kender, hvilket for dem var en rar og tryg følelse. Begge borgere beskrev samtidigt også at det var en dyb og afslappende oplevelse.

 

Brugen af VR-briller kan være ny for mange, men det er en træning i at bruge teknologien korrekt, hvilket minimerer frustration og forbedrer terapiens effektivitet. Vi former virtuelle naturmiljøer omhyggeligt for at fremkalde beroligende og stressreducerende effekter med lyd, visuelle effekter og mere. Brillerne har hver især en funktion, hvortil man fra en tablet kan indstille, hvad der kommer frem på brillerne.

Vores aktivitet bringer naturen indendørs for at reducere stressniveauet og hjælpe borgerne med deres udfordringer gennem vejrtrækningsteknikker og mindfulness. Vi inddrager nogle af de 7 sanser, herunder syn, hørelse og lugtesans, for at skabe en helhedsoplevelse. VR-briller er én måde at få naturen indenfor på, men naturen kan også blive skabt indenfor ved, at inddrage elementer fra naturen samt, dufte, lyd, lys m.m.

Vi ser at arbejde med trivsel og stressreduktion gennem en meditativ tilgang og virtuelle naturoplevelser, som giver indre ro og fornyet energi. Det er en terapeutisk tilgang, der tilpasses den enkeltes behov og kan integreres i eksisterende terapiformer som kognitiv adfærdsterapi eller mindfulness.
pucf22-nu01
pucf22-nu01