Seminardag d. 22 september 2017 – Projekt Pokémon

Håndværk og design er vores valgfrie kompetencemål for modul H og I. Vi har gennem modulerne arbejdet med forskellige håndværksmæssige arbejdsprocesser og teoretiske begreber der tillægger sig disse. Vi har i vores gruppe været specielt optaget af begreber som flow og zonen for nærmeste udvikling og vi har i denne forbindelse lavet et projekt på en SFO, hvorigennem vi har arbejdet med børnenes fantasi.

 

Aktiviteten kort fortalt:

Vi har lavet Pokémon i ler hvorefter vi har malet figurerne og lavet et dertilhørende Pokémon kort.

Ideen med aktiviteten var at børnegruppen selv skulle komme på en Pokémon, der måtte se ud som de havde lyst til, de skulle selv finde på et navn til den og selv finde på, hvilke overnaturlige kræfter deres figur skulle have. Vi lagde meget tanke i processen og den didaktiske planlægning. Da vi ved at vi lærer bedst i zonen for nærmeste udvikling, var vi bevidst, aktiviteten igennem, opmærksomme på børnenes kompetencer og vi tilrettelagde vores hjælp, deltagelse og støtte herudfra.

Aktiviteten igennem har vi også observeret på deltagelse, engagement og fordybelse for at få en forståelse for flow i praksis.

Vi fik SFO’ens malerværksted stillet til rådighed, dette er et værksted med plads til fordybelse og ikke mindst svineri. De lyse borde med massere af gamle farveklatter på, fodrer virkelig fantasien. Alle borde er sat sammen i midten af rummet, hvilket giver aktiviteten et godt udgangspunkt for fællesskab og deltagerene mulighed for at søge inspiration hos hinanden.

 

I arbejdet med håndværk og design bevæger vi os igennem en lang række æstetiske processer. En æstetisk proces er det vi kalder det, når vi bruger vores indre sanser, tanker og følelser og gennem et medie (maleri, teater, musik, mv.) manifesterer det i et udtryk. Vi har i vores projekt på SFO’en arbejdet ud fra Malcolm Ross’ model for æstetisk virksomhed, der i grove træk er bygget således op, at man starter med et impulsskabende indslag, der sætter gang i fantasien der skal arbejdes med, gennem et medie og til sidst blive til et udtryk.

 

 

Vi har anvendt Hiim og Hippes didaktiske relationsmodel til planlægning af aktiviteten, det har vi gjort da vi synes den kommer godt rundt om de tanker man skal gøre sig når man planlægger en aktivitet. Denne planlægningsform er også et løbende evalueringsværktøj der lægger op til refleksion undervejs og denne model er også oplagt som kommunikationsværktøj fagpersoner imellem.

 

KU12H-grp7 – Nanna Iversen, Morten Waaben og Frederikke Ørsted
CPE15o-KU12H
CPE15o-KU12H
CPE15o-KU12H