Vi har i modul H og I arbejdet med musik som kreativ, æstetisk udtryksform. Vi har tilegnet os viden og erfaringer med samspil, sangskrivning og tilrettelæggelse af musikalske aktiviteter i pædagogisk praksis.

Med inspiration fra undervisningen omhandlende komponering af melodi og tekst, har vi valgt at lave et musikprojekt med udgangspunkt i en relevant målgruppes evne til at skabe et musikalsk produkt. I den sammenhæng har vi været på en fritidsklub med en i forvejen stærk musik profil hvor flere af børnene allerede har et kendskab til musikinstrumenter. Målsætningen er, at engagere børnene i en sangskrivningsproces hvor børnene selv får lejlighed til at sætte ord på den oplevelse de har af deres klub. Her tager vi teorien om Zonen for Nærmeste Udvikling af Lev Vygotsky i brug. Selve tanken bag projektet bunder i vores egne erfaringer med at skrive vores egen sang, og den oplevelse vi fik af at afstanden mellem ide/tanke og færdigt produkt ikke nødvendigvis er en uoverskuelig distance.
Under forløbet har vi erfaret at der er nogle ting man skal tage højde for når, man arbejder med klubbørn. Det er vigtigt, at man holder det inden for en kort tidsramme, da børnene har været i skole hele dagen, og derfor højst sandsynligt ikke har overskud til mere struktureret undervisning. Derudover er det vigtigt at overveje hvor mange klubbørn der skal deltage i aktiviteten for, at have tid til at frembringe den bedste udvikling hos børnene.

 

Af samme grund vil vi til den kommende seminardag præsentere en række af medstuderende for samme oplevelse. Vi går ud fra at de på forhånd ikke har de store musiske kompetencer, og vil derfor vise dem hvad der kan lade sig gøre på forholdsvis kort tid, og at man ikke nødvendigvis behøver at være et musisk geni for at bruge musik i pædagogisk praksis.

 

Formuleret af Sarah Schmeltz Aaberg, Mads Christian Frostholm, Rasmus Widemann Larsen, Christoffer Mydtskov
CPE16o-KU17M
CPE16o-KU17M
CPE16o-KU17M