I denne opgave vil vi belyse, hvordan de tre primære sanser kan føre til bedre kropsbevidsthed og forståelse for andre mennesker. Formålet er gennem den øgede kropsbevidsthed, at styrke deres trivsel både selv og i samvær med andre.

SMTTE-modellen

Sammenhæng: Vi arbejder med en målgruppe af omsorgssvigtede børn i alderen 8-14, som mangler stimulans af sanserne, blandt andet i form af berøring og kropslig udfoldelse.
Mål: Vores mål er at de skal lære at mærke deres egen krop bedre, ved at sætte fokus på den taktile sans. Derudover øve deres motoriske evner, gennem stimulans af den vestibulære og proprioceptive sans.
Tiltag: Vores aktivitet er bygget op således, at vi starter med et par yoga øvelser som opvarming, for at understøtte den vestibulære sans. Når deres muskler er varme, bruger vi to og to øvelser indenfor slåskultur til at understøtte den proprioceptive sans. Til sidst afrunder vi med noget afspænding via en massage øvelse, som skal understøtte den taktile sans. På denne måde udøver børnene alle de tre grundsanser, via en deduktivt styret pædagogisk aktivitet.
Evaluering: Når vi har fuldført denne aktivitet, vil vi igen observere på om børnene har udviklet disse sanser i deres vante rammer eller om det ikke har haft en effekt på deres kropsbevidsthed.

Aktiviteten
Vi vil arbejde deduktivt med aktiviteten. Så at vi netop lære børnene, hvor grænserne er ved at opstille reglerne og rammerne for aktiviteten. Selve aktiviteten består af tre dele: opvarmning, slåskultursøvelser og afspænding. Vi opstiller det således, at børnene arbejder med deres sanser ubevidst, mens vi som fagpersoner har fokus på deres udvikling indenfor de enkelte sanser.
Opvarmning: Børnene starter med at stå på to fødder, hvor de så bukker benene op og ned. Derefter forsøger de at stå på et ben, opsvinget det andet ben frem og tilbage. Denne øvelse kan laves i flere variationer.
Derefter deler vi alle børnene i grupper af to og to. Så her vil vi tage udgangspunkt i slåskultur med fokus på den proprioceptive sans. Dette gør vi ved at de ”kæmper” mod hinanden. Først skal de bruge deres reaktionsevne og koordinationsevne i de første to øvelser. De skal kaste med en bold til hinanden. De må først bruge begge hænder til at gribe og kaste, hvor man så kan justere op til at man kun må bruge en hånd, og derefter til at man kun må både gribe og kaste med sin ”dårlige” hånd.
De næste to øvelser er mere konkurrence orienteret. Den første øvelse er hvor børnene står overfor hinanden to og to. De skal stå med flade hænder mod hinanden og skal nu forsøge at skubbe den anden væk, kun ved hjælp af deres hænder. Den næste øvelse er opjustering af den forhenværende øvelse, så man har samme udgangspunkt og ”kæmper” på samme måde, dog skal man nu stå på et ben.
Den sidste af de tre vigtigste sanser er den taktile sans. Derfor har vi valgt at afspændingen, som afslutter vores aktivitet er massage. Da vi kan få børnenes puls ned og få dem til at mærke deres egen krop via tryk.

 

Af Louise Slot Ejlsborg og Solrún Debess
CPE15o-SB15