Sundhedsfremme og bevægelse

Præsentation af valgfag

Vi har på modul H og I haft Sundhedsfremme og bevægelse som valgmodul, dette modul går du på at lære om sundhedsfremmende og bevægelsesmæssige aktiviteter, som understøtter brugernes udvikling, sundhed, livskvalitet, trivsel samt motiverer dem til kropslig udfoldelse. Vi har gennem modul H, skulle overskride vores grænser og se hvor langt vores grænser går.

Sundhed er mere end bare hvad man spiser. Det handler ligeså meget om det sociale, psykiske og fysiske. Her kan man tage fat i WHO’s sundhedsbegreb der er således: Sundhed er en tilstand af fuldstændig fysisk, mental og social velbefindende og ikke blot fravær af sygdom eller svækkelse”

Vi har valgt at tage udgangspunkt i børnehavebørn, og har været ude i en institution og lave noget motorik med en gruppe børn udenfor.

Aktiviteten er således

Man starter med opvarmning hvor man kan tager udgangspunkt i en historie fortælling, hvor man møder forskellige dyr. Man kan starte ud med at flyve til Afrika, og undervejs bruge nogle af de grundmotoriske grundbevægelser til at danne denne historie og styrke disse bevægelser, som man vælger at bruge.

Undervejs kan børnene være med i bestemmelsen om hvilke dyr man skal besøge, og hvordan historien videreudvikler sig.

Efter opvarmningen går man hen på motorikbanen, som står på legepladsen fast, hvis man ikke har en motorikbane der er der fast, kan man lave sin egen ud af de rekvisitter der er på legepladesen. Man starter ud med at stille sig i kø, og venter på det er ens tur. På denne motorikbane handler det meget om at styrke balance.

Udvalgt teori

I vores aktivitet har vi taget udgangspunkt i Leg så hjernerne banker af Andersen og Brøndsted og de 18 grundmotoriske grundbevægelser, vores aktivitet henvender sig til børn i den fundamentale bevægelsesfase, som er børn i 2-6-årsalderen.

Derudover har vi også taget udgangspunkt i Spring i naturen – den naturlige ramme for krop og bevægelse af Bjørn S. Christensen. Vi har taget udgangspunkspunkt i denne tekst, fordi der står at naturen er med til at udvikle børnenes motoriske udvikling. I forlængelse af dette, har vi også taget udgangspunkt i Naturens betydning for bevægelsesglæden af Pia Frankel. Hun siger at børn lærer om sig selv og omgivelserne med hele kroppen.

På baggrund af WHO’s sundhedsbegreb, ser vi at det fysiske kommer til syne ved opvarmingen og selve motorikbanen. Det sociale kommer ligeledes til syne ved opvarmningen fordi vi er sammen om historien. Og til sidst kommer det psykiske til syne ved at når vi rør os, og er sammen om noget, får vi det godt med os selv.
CPE16o-SB14