Vi har valgt at lave en aktivitet som vi har planlagt ud fra Himm og Hippes didaktiske relationsmodel, hvor målgruppen er børnehavebørn. Børnene skal lave dyr ud af ler og derefter male dem. Vi har valgt at lave den her aktivitet er for at give børnene mulighed for at udvikle/stimulere deres sanser, styrke deres finmotorik, udvikle deres innovative tankegang og kreativitet.

Forudsætningerne for at børnene kan deltage er at deres finmotorik er god, da det ellers bliver svært for dem at forme leret, der godt kan være lidt hårdt at arbejde med. De skal kunne modtage en kollektiv besked og vente på tur.

Vi har valgt at projektet skal forløbe over to dage hvor vi første dag skal lave/forme dyrene og den anden dag skal vi male dem.

Vi har undervejs i processen observeret børnene for at se om de følger Arne Tragetons  (Froda, 2008) teori i form af hans tredimensionale faser. Vi koncentrere os om 2 af faserne, den divergente fase (2-4år) og den konvergente fase (4-7år). I den divergente fase, kan barnet ændre mening undervejs i processen, barnet kan starte med at lave en hund, men undervejs ligner det mere en elefant og derfor er det en elefant i stedet. I den konvergente fase stiller barnet krav til sig selv, så at figuren/genstanden har en lighed med det man ønsker at lave fra start til slut.

Vi oplevede ude i praksis at et par at børnene ikke var i den konvergente fase, som vi ellers havde troet de alle ville være, da de alle er fyldt 5 år. Der var en dreng som ville lave en gorilla, men da han var færdig lignede det en fugl og derfor var det en fugl han havde lavet. Vi observerede at sådan var det med at alle de dyr han lavede, han startede med et og sluttede med et andet.

I form af børnegruppen på 8 børn, var det en stor blandet gruppe af både piger og drenge. Det var spændende og udfordrende at se forskellen på modenhed og kreativitet i forhold til at lave en aktivitet med ler. Kicki havde kendskab til børnegruppen, hvilket var en fordel for hende og en lille udfordring for Anne-Marie og Maria, da de ingen baggrundsviden havde omkring børnene. Børnene i mellem havde en god interaktion. Der var 2 børn der forstyrrede gruppen, da de var svære at fastholde i aktiviteten. Under malerprocessen skabte 2 drenge en dybere relation til hinanden.

 

Anne-Marie, Maria og Kicki
CPE15o-KU12H
CPE15o-KU12H
CPE15o-KU12H
CPE15o-KU12H
CPE15o-KU12H