Vi befinder os på Ungdomscenteret Strandgården, et bosted for uledsagede flygtninge. Her bor pt. 13 drenge i alderen 15-18 år fra Syrien, Eritrea og Afghanistan. Der er en tendens til, at drengene grupperer sig efter deres oprindelse, og det er en udfordring at engagere dem på tværs af kulturer. Jeg har derfor valgt at iværksætte en pædagogisk aktivitet, der har til formål at skabe udvikling gennem nye relationer og fællesskaber på tværs af kulturer blandt drengene.

At vokse i fællesskab
Som mennesker er vi noget i kraft af de relationer, vi indgår i. Vi vokser i fællesskab og udvikler os i sociale kontekster, som vi både er deltagere i og medskabere af. Det er en konstruktivistisk tilgang til kultur og det faglige udgangspunkt for den valgte pædagogiske aktivitet.

FIFA-turnering
FIFA er populært blandt drengene på bostedet, og jeg har derfor valgt at introducere en månedlig FIFA-turnering som en pædagogisk aktivitet. Jeg har bevidst valgt en hverdagsaktivitet, og det har været afgørende for mit valg, at drengene i forvejen er optaget af FIFA, fordi det er med til at skabe tryghed og opbakning til aktiviteten. Forudsætningerne for at udføre aktiviteten er computerspillet FIFA, et pointsystem, præmier og en pædagog til at styre aktiviteten. FIFA kan spilles i hold (to mod to), hvilket er oplagt i forhold til at skabe nye relationer på tværs af drengegruppen. Holdene trækkes tilfældigt, så drengene ikke selv har mulighed for at vælge deres makker.

Didaktiske overvejelser
Læringselementet i aktiviteten består i, at drengene på bostedet, gennem nye relationer, får kendskab til andre kulturer og samtidig får mulighed for at blive medskabere af nye fællesskaber. I et overordnet perspektiv skal aktiviteten være med til at ruste drengene til at indgå i et multikulturelt land som Danmark, hvor de vil møde kulturer og normer, der adskiller sig fra deres egne. Jeg har ønsket at udforske et andet aspekt end det gængse ”etnicitet og identitet”, der ofte er temaet i forbindelse med kultur. I stedet har jeg valgt at fokusere på relationer og fællesskaber, hvilket betyder, at aktiviteten kan anvendes i mange forskellige institutioner, hvor formålet er at skabe udvikling gennem sociale fællesskaber.

FIFA på lyd
Jeg vil på seminardagen anvende podcast som medie til at formidle og præsentere aktiviteten. Her uddybes de faglige overvejelser samt perspektiver fra målgruppen og personalet på Strandgården.

 

V. Oliver Faurschou.

CPE15o-KI12
CPE15o-KI12
CPE15o-KI12
CPE15o-KI12
CPE15o-KI12