Selve aktiviteten:

Dette er en aktivitet der udformer sig fra stikbold, hvor man er delt op i hold, med to deltagere på hvert hold. Det er Bodyguards rolle at beskytte sin superstar, og sammen skal de to så forsøge at ramme de andre, så de står alene tilbage. Når vi justerer det klassiske spil stikbold og gør det svære at ”score”, ved at tilføje en Bodyguard, øger vi derfor spændingen. Der er flere forskellige udfald af spillet, eftersom Bodyguarden har sværere ved at dø, og Superstars har flere muligheder for at overleve. Det kommer også i højere grad til at handle om samarbejde, da det går fra individuelt til holdspil. 

 

Til denne aktivitet skal der bruges en skumbold, veste og plads til at kunne løbe og kaste med en bold. Aktivitetens deltagerantal kan variere fra 16-20 personer, men det afhænger af hvor meget plads der er til rådighed og de ressourcer der er. Ydermere er det vigtigt at være opmærksomme på hvor børnenes koncentration niveau er, i forhold til at de skal kunne være i stand til at høre efter når reglerne bliver forklaret. 

 

Formålet og målgruppe
Vores målgruppe er indskolingen. Det er vores erfaring at børnene på dette trin for det meste er bekendt med spillet stikbold. Med Vygotskys teori om zonen for nærmeste udvikling har vi valgt at udfordre børnene ved at lave en anderledes version af stikbold, kaldet Superstar og Bodyguard. Dog uden at legen bliver for svær så de mister interesse.

Gennem fysisk aktivitet kan barnet få udviklet og stimuleret sine sanser, og fysisk aktivitet kan styrke børns kropsbevidsthed og give et større kendskab til deres krop og hvad kroppen er i stand til. Denne variation af stikbold kan styrke børnenes kropsbevidsthed, fordi de skal løbe rundt omkring, som sætter gang i deres puls. De skal også koordinere deres bevægelser når de skal sigte og kaste, og samtidig prøve at gribe bolden. De får brugt deres vestibulærsans fordi de skal løbe og orientere sig i legen, der kan være med til at styrke deres balance. Derudover er Taktilsansen også kaldet følesansen, i spil. Det er den sans vi bruger når vores kroppe kommer i kontakt med andre ting, da man mærker og føler med taktilsansen.  Muskel-led-sansen hænger sammen med børnenes grovmotorik. Den kan give børnene en større kropsbevidsthed og en bedre kropsfornemmelse, samtidig kan den være med til at give barnet en større forståelse af sin styrke og kræfter.

Derudover skal denne aktivitet også styrke børns fremtidige samarbejdsevner og relationer. I grove træk kan den styrke deres demokratiske medborgerskab, på den måde, at aktiviteten er afhængig af, at alle deltager engagerer sig i praksisfællesskabet og på den måde kan der opstå bevægelsesglæde. 

Didaktiske overvejelser: 

Vi har valgt at benytte os af spilhjulet til at tilrettelægge vores aktivitet, Superstar og Bodyguard. Spilhjulet er en god model til at kunne give en god spiloplevelse og inkludere alle elever, da modellen kan hjælpe med at se relevante justering- og organiserings muligheder inden for boldspil. De forskellige kategorier indenfor spilhjulet, kan justeres og ændres efter behov.  

Freja Edelmann Bertelsen, Sabrina Lee Svendsen, Rasmus Jørgensen & Liv Nørring Bisp. 
puce19-sb04