Indledning
Carl og Emma er vilde med at undersøge naturen! Med udgangspunkt i Worfor tilgangen, som er en metode der kombinerer fortælling med workshops har vi skabt vores egen fortælling “Carl og Emma på opdagelse”. (Brun, 2019, s. 13).
I indlægget præsenteres to aktiviteter fra fortællingen som på en legende måde undersøger naturen,  samtidig med at de udfordrer børnenes sanser, og skaber grobund for undren og nysgerrighed omkring efteråret som årstid, hvor kun fantasien sætter grænser! Tanken er at aktiviteterne indgår som del af et længere forløb målrettet børnehavebørn, hvor at rammerne kan variere alt efter institution og børnegruppe.   

Didaktiske overvejelser
Sommerfuglemodellen
Der tages udgangspunkt i Austring og Sørensens sommerfuglemodel til planlægning af forløbet med efterår.

Sommerfuglemodellen er delt op i tre faser: Før (venstre vinge), Under (kroppen) og efter (højre vinge).

  • Venstre vinge “før”: her er det pædagogens opgave at inspirere og forberede børnene på kulturmødet (Austring og Sørensen, 2018, 9). I denne del af forløbet indtænker vi, at børnene får læst historien om Carl og Emma på opdagelse. På denne måde skabes der et kendskab til figurerne og deres oplevelse med efteråret. Der kan desuden lånes andre bøger om emnet, så børnene får et større kendskab til dette og dermed kan stille undrende spørgsmål sammen med den voksne. Worfor tilgangen knytter an til kreativ mesterlære. Ifølge Vicki Sieling handler kreativ mesterlære om at pædagogen har en baggrundsviden om emnet der skal undersøges, samtidig med at der gives plads til at barnet kan undersøge og bringe nye perspektiver på banen (Sieling, 2012, s. 13). Derfor indtager pædagogen forskellige roller: at gå foran, ved siden af eller bagved. I før-fasen kan det være nødvendigt at pædagogen går foran og dermed igangsætter aktiviteter og motiverer børnene til deltagelse (Austring og Sørensen, 2018, 10).
  • Selve kulturmødet (kroppen): er en tur i naturen, hvor børnene får lov til at mærke efteråret på egen krop. Det er en sanseoplevelse at mærke hvordan det blæser, regner eller måske er koldt. At se de forskellige farver på træerne, og hvordan bladene falder ned og måske lytte til blæsten. Vi forestiller os at børnene i naturen kunne lave landart, som er kunst i naturen med naturens materialer. De kunne efterfølgende tage billeder af kunstværkerne og tage dem med hjem til institutionen. Dertil vil man kunne tage diverse materialer med tilbage og lave landart enten på legepladsen eller indenfor. I dette møde kan det være nødvendigt at veksle mellem de forskellige roller, men måske særligt det at gå ved siden af er vigtigt i denne fase. På denne måde kan den voksne gå på opdagelse sammen med børnene i naturen og observere hvad der optager dem.
  • Efter (højre vinge): Denne fase kaldes også efterbearbejdningsfasen/ fordybelsesfasen. Her bearbejder børnene oplevelsen fx gennem lege og æstetiske aktiviteter (Austring og Sørensen, 2018, 9). I denne fase indtænker vi at børnene kunne lave bladaftryk eller andre former for kunst med indsamlet materiale fra naturen. Desuden forestiller vi os, at børnene i denne fase kan lave en bog med deres egen fortælling ligesom Carl og Emma  omhandlende mødet med naturen. Der vil i denne bog indgå nogle af de elementer, som børnene har fundet i naturen fx i form af bladaftryk, collage, billeder af landart og anden form for kunst som børnene skaber. I denne fase er der også vigtigt at kunne veksle mellem de forskellige roller, alt efter hvilken aktivitet der arbejdes med. I aktiviteten at skabe kunst af elementerne fra naturen, kan det fx være en idé at den voksne “går bagved”. På denne måde skabes der rum for at barnet kan skabe sig eget udtryk og samtidig få lov til at fordybe sig i den kreative proces.

I ovenstående forløb er der et særligt fokus på efterår, da det er den årstid vi befinder os i nu. Dette kan skiftes ud så det passer til den pågældende årstid fx vinter, hvor der kan laves balsamsne eller forår/sommer med blomster.

Litteratur

  • Austring, B & Sørensen, M (2018). Det blev en sommerfugl inspiration til dagtilbud kunst kultur og kulturarv (8 – 9). København: Kulturministeriet.
  • Brun, H (2019) Worfor!; forunderlige fortællinger i et legende univers; rim og remser, (s. 13)
  • Sieling, V (2012).  Tekst 2; 4 bud til en kreativ pædagogik. I Triologi udarbejdet i forbindelse med aktionsforskningsprojektet: Den kreative pædagogiske organisation. (s.3-34). BUPL

 

Puce19 – KU08, Gruppe 1: Emilie, Laura, Nicolle og Astrid
puce19-ku08
puce19-ku08
puce19-ku08
puce19-ku08
puce19-ku08